ZNAMENITOSTI ZVORNIKA

DRINA

DRINA

ZNAMENITOSTI ZVORNIKA
Simbol Zvornika i svakog Zvorničanina je rijeka Drina. Cesta recenica u najtezim momentima Zvornicana bila je nijedna rijeka k'o Drina nijedna kuća k'o svoja. Rijeka Drina postaje iz dvije manje rijeke Pive i Tare koje se spajaju kod Šćepan polja. Dužina Drine od izvorišta kod Šćepan polja do ušća u rijeku Savu (u blizini Sremske Rače) iznosi 346 kilometara. Drina spada u najbrže rijeke na Balkanu. Voda joj je hladna, bistra, zelenkaste boje. Širina rijeke je različita, nizvodno od Zvornika 2-4 km, a riječno korito do 300 m. Prosječna dubina Drine iznosi 3 m, a najviše 12 m. Prosječni proticaj Drine iznosi 370 m3/sec. U donjem toku Drina taloži velike količine pijeska i šljunka i gradi mnogo ada (oko kojih se račva), sprudova, plićaka, meandri i okuka («KRIVA DRINA»). Drina je poznata
Da li ste znali o Zvorniku?

Da li ste znali o Zvorniku?

ZANIMLJIVO, ZNAMENITOSTI ZVORNIKA
Zvornik je grad, naseljeno mjesto i sjedište istoimene općine u istočnom dijelu Bosne i Hercegovine na istočnim obroncima Majevice. Pogled u historiju Zvornik u srednjem vijeku Zvornik je u starijoj prošlosti poznat kao srednjovjekovna tvrđava, naselje na rijeci Drini, te kao sjedište Zvorničkog sandžaka. Prvi spomen Zvornika je iz 1410. Prvobitno se naziva Zvonik po zvoniku tamošnjeg franjevačkog samostana. Tvrđava je smještena na uzvišenju Velavnik, a u podnožju tvrđave razvilo se jako podgrađe (Podzvonik, Subsuonich) sa stambenim, privrednim i vjerskim objektima a koje je bilo spojeno i zaštićeno zidinama i kulama tvrđave. Njegov razvoj diktiraju Dubrovčani koji tu imaju svoju jaku koloniju koja se razvija u periodu 1415-1432. Kolonija je brojala 640 članova a njihov najveć