Tag: politicko oglasavanje

Zvornička SDA za predstojeće izbore glasačima ponudila obrazovane i mlade kandidate

Zvornička SDA za predstojeće izbore glasačima ponudila obrazovane i mlade kandidate

ČARŠIJA, NAJNOVIJE, VIJESTI, ZVORNIK
U nedjelju 7.oktobra  predstoje opšti izbori u cijeloj BiH. Na ovim izborima građani biraju novu vlast koja će ih predstavljati i raditi u njihovom interesu naredne četiri godine. Zvornička SDA na ovogodišnje izbore izlazi sa četiri kandidata. Iz Zvornika je na listu za Parlament BiH kandidovana Subhija Ibrahimović koja se nalazi na rednom broju 2. Na ovoj listi je i Elmedin Bošnjak koji se nalazi na rednom broju 4. Listu za Narodnu Skupštinu Republike Srpske predvodi Edin Ramić koji je povjerenik za SDA Zvornik. Na listi se nalazi i Mersad Mehemdović koji je redni broj 6 ove liste. Svi kandidati spadaju u mlade ljude, a predvodi ih Edin Ramić koji je rođen 1975.godine. Najveće i najvažnije ime je zasigurno Edin Ramić koji vrši funkciju Povjerenika za gradski odbor SDA Zvornik. P
Razgovor sa Mitar Vidaković Mićo, najmlađim kandidatom iz Zvornika na predstojećim izborima

Razgovor sa Mitar Vidaković Mićo, najmlađim kandidatom iz Zvornika na predstojećim izborima

ČARŠIJA, NAJNOVIJE, VIJESTI, ZVORNIK
Mitar Vidaković rođen je 19.04.1993. godine u Loznici. Osnovno obrazovanje stekao u OŠ ,, Sveti Sava “ u Zvorniku. Srednju ekonomsku školu završio 2012. godine u JU SŠC ,, Petar Kočić “ takođe u Zvorniku. Nakon završetka srednje škole upisao je Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, odsjek sigurnosne i mirovne studije, gdje je nakon prvog ciklusa studija upisao i drugi, te uspješno odbranio magistarsku tezu pod nazivom: Uloga i značaj humane sigurnosti u kontekstu ,, Vječnog mira “ Imanuela Kanta. Time je sekao akademsku titulu i stručno zvanje, magistar sigurnosti i mirovnih studija. Na sastanku zvorničke omladine i predstavnika političkih podmladaka u Zvorniku, samo jedan mladi čovjek među prisutnim bio je kandidat političke partije kojoj pripada. Taj mladi čovjek je