Zastupnica Mirjana Marinković-Lepić: Da li otpad iz Alumine ugrožava sjeveroistok BiH?

Iznad naselja Đulići kod Zvornika nalazi se brana crvenog mulja koji do ove brane dolazi kao otpad nekadašnje fabrike glinice Birač Zvornik, današnje Alumine, navela je Mirjana Marinković-Lepić.

Mirjana Marinković-Lepić
Mirjana Marinković-Lepić

Zastupnica Naše stranke u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Mirjana Marinković-Lepić obratila se Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS-a sa nekoliko pitanja u vezi sa odlaganjem otpada nastalog u proizvodnom procesu u fabrici Alumina u Zvorniku.

Zastupnica Marinković-Lepić je pitala kolika je sigurnost brane crvenog mulja u naselju Đulići kod Zvornika, a koja sprečava izlijevanje otpada nastalog u proizvodnom procesu Alumine. Osim toga, traženi su i odgovori na pitanja o kapacitetu postojećeg odlagališta i roku do kojeg se nusprodukti mogu odlagati, te koje bi bile štetne posljedice po zemljište i riječne tokove u slučaju popuštanja brane.

Zbog brige za stanovništvo koje živi u zvorničkom području, ali i području cijelog sliva koje bi potencijalni ekološki incident ugrozio, zastupnica je pitala Ministarstvo na koji način se kontroliše bezbjednost brane i da li se kontrole provode redovno, te koja je lokacija planirana za novo odlagalište nakon što se iscrpi kapacitet postojećeg.

-Iznad naselja Đulići kod Zvornika nalazi se brana crvenog mulja koji do ove brane dolazi kao otpad nekadašnje fabrike glinice Birač Zvornik, današnje Alumine. U oktobru 2014. godine došlo je do popuštanja brane i manje količine toksičnog otpada našle su se u rijeci Sapni koja dalje teče u rijeku Drinu. Građani i građanke ovoga područja s pravom su zabrinuti da se ovakvo nešto ne ponovi – kazala je zastupnica Mirjana Marinković-Lepić, saopćila je Naša stranka.

Izvor:
Faktor

Podijelite nas :