Objavljene liste stipendista grada Zvornik

0
Objavljene liste stipendista grada Zvornik

Objavljene liste stipendista grada ZvornikKomisija za dodjelu stipendija iz gradskog budžeta objavila je rang liste na oglasnoj tabli Gradske uprave Zvornik i zvaničnoj internet stranici www.opstina-zvornik.org u pet kategorija. Ukupno je konkurisalo 396 studenata od kojih 323 ispunjavaju sve uslove konkursa, dok 73 ne ispunjavaju uslove po raznim osnovama.

 

 

Spisak dobitnika može se preuzeti sa sljedećeg linka:

http://www.opstina-zvornik.org/2017/02/01/rang-lista-studenata-za-stipendije-u-2016-2017/

ili na kraju našeg teksta preuzet tabelu koja se nalazi na zvanicnoj web stranici grada Zvornik.

Uslove Konkursa ispunjava , 107 studenata sa prosjekom ocjena većim od 8,50, 21 student prve godine , nosioci „Vukove diplome“ iz srednje škole , 178 studenata slabog materijalnog stanja , 13 studenata , djeca poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od 1 do 4 kategorije , te 4 studenta na master studijama sa prosjekom ocjena većim od 9,00 . Među onima koji ispunjavaju uslove najveći broj studenata 67 studiraju Medicinski fakultet, tehničke nauke 47, Ekonomski fakulteta 25 studenata itd. Najviše mladih zvorničana 115 studiraju u Novom Sadu, 80 u Beogradu, 41 u Bijeljini, 29 u Foči itd. Na prvoj godini studija su njih 74, na drugoj i trećoj godini po 80. Studenata četvrte godine ima 65, pete godine 16 i šeste godine studija 6 studenata. Na svakoj od lista su navedeni i studenti koji ne ispunjavaju uslove Konkursa po raznim osnovama i oni imaju pravo da u roku od 8 dana, ukoliko smatraju da nisu bodovani u skladu sa Konkursom, podnesu prigovor gradonačelniku. Prigovori će biti riješeni u roku od 8 dana kada će biti objavljene konačne rang liste.Podsjećamo da je iznos stipendije za studente sa prosjekom ocjena većim od 8,50, studente prve godine koji su nosioci „Vukove diplome“ iz srednje škole i studente master studija sa prosjekom ocjena većim od 9,00 – 100 KM, tokom 10 mjeseci, a visina stipednije za studente slabog materijalnog stanja i studente djecu poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od 1 do 4 kategorije utvrdiće se u zavisnosti od raspoloživih sredstava posebnom Odlukom gradonačelnika. Za stipendiranje studenata u školskoj 2016/17 godini u budžetu Grada Zvornik planirano je 150.000 KM.

Kliknite ovdje Stipendije-2016-17.Excel_