Vrijedni Divičani kroz Udruženje poboljšavaju uslove za život (FOTO)

0
Vrijedni Divičani kroz Udruženje poboljšavaju uslove za život (FOTO)
Izgled renoviranog dijela Diviča poslije završetka radova

Udruženje građana Divič realiziralo je još jedan infrastrukturni projekt koji će poboljšati uslove života u ovom mjestu. Divič je pravi polutotok na Zvorničkom jezeru i neiskorišteni biser turizma koji Zvornik ima.

Vrijedni Divičani kroz Udruženje poboljšavaju uslove za život (FOTO)
Izgled renoviranog poslije završetka radova

Zbog dotrajalost odvodnih cijevi koje se nalaze pored same obale u Diviču, i to u dijelu pored fudbalskog igrališta, Divičani su pokrenuli akciju kako bi se problem sanirao.
Vrijedni Divičani kroz Udruženje poboljšavaju uslove za život (FOTO)

Poslije kratkog vremenskog perioda nove betonske cijevi su nabavljene i postavljene, a problem stvaranja bara poslije prvih pljuskova riješen.

Vrijedni Divičani kroz Udruženje poboljšavaju uslove za život (FOTO)

U nastavku prenosimo tekst sa zvanične stranice Udruženja građana Divič o uspješno realiziranoj akciji zamjene cijevi.

RAPORT

Na potezu od ćoška fudbalskog igrališta do jezera uz Burun smo zamjenili cijevi za odvod vode. Nadamo se da ćemo zamjenom ovih cijevi riješiti problem skupljanja vode na putu iza gola a prema burunu.

REALIZACIJA

Projekat je realizovan u datom roku.

Vrijedni Divičani kroz Udruženje poboljšavaju uslove za život (FOTO)

PROJEKAT

Kanalizaciona i vodovodna mreža u Diviču je u vrlo lošem stanju. To i ne čudi previše s obzirom da na istim ništa nije rađeno u zadnjih 40 godina. Mi koristimo svaku priliku da infrastrukturu na Diviču poboljšamo kada nam se za to ukaže prilika.
Vrijedni Divičani kroz Udruženje poboljšavaju uslove za život (FOTO) Vrijedni Divičani kroz Udruženje poboljšavaju uslove za život (FOTO)

PRIJEDLOG

Zamjena cijevi od čoška igrališta do jezera.

(Zvornicki.ba)