Granična policija učestvovala u međunarodnoj operativnoj akciji „Icarus 2017.“

0
Na tulanskom aerodromu uhapšen 32 godišnjak kojeg potražuje zvornička policija
FOTO: Arhiv

Granična policija BiH učestvovala je u međunarodnoj operativnoj akciji „Icarus 2017.“ koja je od 4.9. do 14.9.2017. realiziranana međunarodnim aerodromima u Albaniji, Austriji, Crnoj Gori, Makedoniji, Moldaviji, Srbiji i Bosni i Hercegovini.

Granična policija učestvovala u međunarodnoj operativnoj akciji „Icarus 2017.“

„Icarus 2017.“ provodili su policijski službenici zemalja potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi, pod pokroviteljstvom DCAF-ovog Programa granične sigurnosti.

Cilj operativne akcije bio je detaljnim provjerama na prvoj i drugoj liniji spriječiti i otkriti krivična djela i prekršaje u vezi s falsificiranjem i zloupotrebom dokumenata, krijumčarenjem ljudi, roba, opojnih sredstava i oružja, te otkriti osobe koje potražuju nadležni organi ili putnike za koje se osnovano sumnja da su počinioci prekršaja. Tokom akcije u svim zemljama na prvoj i drugoj liniji pregledane su 395.004 osobe. Otkriveni su: 24 slučaja falsificiranja isprava, četiri krijumčarenja opojnih droga, jedan krijumčarenja osoba, 92 osobe i četiri dokumenta koja potražuju nadležni organi, četiri osobe koje se dovode u vezu s terorizmom i veći broj prekršaja.
Međunarodna operativna akcija „Icarus 2017.“ u BiH je realizirana na aerodromima u Sarajevu i Tuzli gdje je na 25 međunarodnih letova pregledano 7.022 putnika.

Predstavnici DCAF-ovog Programa granične sigurnosti ocijenili su akciju veoma uspješnom uz značajan doprinos u otkrivanju i suzbijanju svih oblika nezakonitosti na međunarodnim aerodromima, a samim tim i podizanju stepena sigurnosti u zemljama učesnicama.