Emmausov Dnevni centar za djecu odnedavno pruža usluge logopeda za sve korisnike u Zvorniku (FOTO)

0
Emmausov Dnevni centar za djecu odnedavno pruža usluge logopeda za sve korisnike u Zvorniku (FOTO)
Korisnici Centra sasvojim vaspitačicama u Zvorniku

Humanitarna organizacija Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS (MFS-EMMAUS) prije dvije godine pokrenula je projekat Dnevnog centra za djecu i mlade u Zvorniku.

Emmausov Dnevni centar za djecu odnedavno pruža usluge logopeda za sve korisnike u Zvorniku (FOTO)
Korisnici Centra sasvojim vaspitačicama u Zvorniku

Danas ovaj Centar ima velik broj usluga, a najviše se ističe Dnevni centar za produženi boravak djece od 4 do 12 godina. Skoro stotinu dječaka i djevojčica polaznici su ovog programa. Zahvaljujući projektu federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice, a koji se odnosi na pripravnički staž povratnika, Dnevni centar odnedavno pruža usluge logopeda-audiologa i socjalnog radnika.

Centar je edukativno-zabavnog karaktera, a namijenjen je za djecu iz lokalne zajednice bez obzira na njihovu materijalno stanje, vjeru i naciju. Usluge i aktivnosti u Centru su organizovane s ciljem razvoja i usavršavanja kreativnih, komunikacijskih i socijalnih vještina djece. Sve usluge Centra su besplatne.Emmausov Dnevni centar za djecu odnedavno pruža usluge logopeda za sve korisnike u Zvorniku (FOTO)
Raad u prirodi kada je lijepo vrijeme

Kordinator svih aktivnosti za MFS Emmaus u Zvorniku je profesor Elma Mustajbašić koja je o aktivnostima Emmausa u Zvorniku rekla:

Pored redovnih aktivnosti i radionica ova djeca kroz pjesmu i ples obilježavaju Dan nezavisnosti i Dan državnosti BiH, jer to se u ovom dijelu BiH ne obilježava i ne spominje. Posjećujemo umjetničke izložbe, predstave, različite manifestacije, organizujemo izlete i ekskurzije, koliko nam prilike dozvoljavaju.

Boravak u Centru je besplatan za svu djecu, što je velika podrška ljudima koji su se vratili u poslijeratni Zvornik, nisu našli zaposlenje, i ne mogu plaćati djeci boravak u obdaništu.

Nedavno smo za polaznike organizovali i folklornu sekciju s ciljem upoznavanja djece s tradicionalnim i kulturnim vrijednostima. Folklornu sekciju su prihvatili sa posebnim oduševljenjem i roditelji i djeca.

Emmausov Dnevni centar za djecu odnedavno pruža usluge logopeda za sve korisnike u Zvorniku (FOTO)
Folklorna sekcija

Pored nedostatka posla, boljih životnih uslova i ekonomskih prilika, prisutna je i velika kriza kad je u pitanju druženje, pa smo oformili i folklornu sekciju za srednjoškolce i omladince. Folklornu sekciju vodi Ferid Pezerović i ovim putem pozivamo sve mlade da se priključe radu i našim aktivnostima.

MFS-Emmaus realizuje projekte važne za djecu i mlade na ovom prostoru kao što su Internatski smještaj u Potočarima, Srebrenici, te Dnevne centre za djecu u Doboju, Srebrenici i Zvorniku. Samo u Zvorniku u ove dvije godine usluge Dnevnog centra je koristilo 95 djece.

Svi koji su zainteresirani za bilo koj oblik suradnje sa Emmausom imaju otvorena vrata, svi koji žele pomoći rad imaju mogućnost, a roditelji koji to do sada nisu uradili mogu svoju djecu upisati u Dnevni centar.Emmausov Dnevni centar za djecu odnedavno pruža usluge logopeda za sve korisnike u Zvorniku (FOTO)
Profesor Elma Mustajbašić, magistar Subhija Ibrahimović, pedagog-psiholog Dženita Alić i logoped Hasiba Fejzić

Hasiba Fejzić je iz naselja Snagovo i svoj pripravnički staž odnedavno odrađuje u Dnevnom centru Emmausa u Zvorniku. Zašto je bitno da Centar ima logopeda i kakva je radna atmosfera Fejzić je rekla:

Logopedsko praćenje djece je poželjno u ranom dječijem razvoju jer roditelji mogu dobiti važne informacije o razvoju njihovog djeteta. Također je jako bitno da se probleme u komunikaciji uoče na vrijeme.

Jer važnost te rane intervencije je značajna za konačni ishod tretmana.Logopedska procjena obuhvata opeservaciju djeteta kao i razgovor sa roditeljima.

Procjenjuju se sve funkcije koje prethode govoru i jeziku. MFS EMMAUS „Dnevni centar za djecu“ u Zvorniku pruža logopedske usluge. Jedini uslov jeste da djeca budu korisnici tog centra.

Emmausov Dnevni centar za djecu odnedavno pruža usluge logopeda za sve korisnike u Zvorniku (FOTO)
Logoped Fejzić u radu s djecom

Atmosfera za rad je odlična, rad s djecom je nešto najljepše i zato sam odabrala ovaj poziv jer kada pomognete jednom djetetu da izgovori riječ koju ranije nij emoglo, pa njegova radost i sreća zbog toga je ono što meni predstavlja najveće zadovoljstvo. Rekla je Fejzić

Magistar za Socijalni rad, Subhija Ibrahimović iz Kamenice svoj pripravnički staž odradit će kroz program federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice.

Uloga socijalnog rada je humanitarnog karaktera, kao i ova organizacija MFS EMMAUS „Dnevni Centar za djecu“, koja pomaže ljudima u preovladavanju socijalnih nevolja. Moja uloga kao socijalnog radnika, jeste savjetovanje i konkretno informisanje kako roditelja, tako i njihove djece u prepoznavanju svojih problema i nastojati zajedno sa njima pronaći pravovremeno riješenje i izlaz iz takve situacije.

Emmausov Dnevni centar za djecu odnedavno pruža usluge logopeda za sve korisnike u Zvorniku (FOTO)
Magistrica Subhija Ibrahimović na radnom mjestu

S obzirom da se danas susrećemo sa mnogim socijalnim problemima, s toga je jako važno ukloniti djecu sa ulice. Zato dovedite svoju djecu u Dnevni Centar, gdje ce im slobodno vrijeme biti organizovano i ispunjeno, a time spriječiti da se susreću sa svakodnevnim problemima na ulici. Izjavila je Ibrahimović.

 

MFS-EMMAUS

“Humanitarna organizacija Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS (MFS-EMMAUS) je osnovana početkom 1999. godine u Gračanici – Bosna i Hercegovina, sa ciljem pružanja pomoći svim ugroženim kategorijama stanovništva kojima je ta pomoć potrebna.

Emmausov Dnevni centar za djecu odnedavno pruža usluge logopeda za sve korisnike u Zvorniku (FOTO)

Registrirana kao domaća, nevladina i neprofitna organizacija sa poljem djelovanja na području cjelokupne teritorije BiH, MFS-EMMAUS je istovremeno i dio međunarodne organizacije Emmaus International, koja sa svojim humanitarnim radom djeluje na pet svjetskih kontinenata.

Tokom dugogodišnjeg djelovanja u BiH i široj regiji, MFS-EMMAUS je realizirao niz projekata kojima je pružena pomoć za više hiljada korisnika, uključujući izbjeglice, raseljena lica, žrtve trgovine ljudiama, stare i iznemogle osobe, beskućnike, osobe sa intelektualnim poteškoćama, mlade sa problemima i mlade iz ugroženih/rizičnih grupa.

Emmausov Dnevni centar za djecu odnedavno pruža usluge logopeda za sve korisnike u Zvorniku (FOTO)
Djeca u društvu sa dipl.pedagog-psiholog Dženita Alić koja je uposlenik centra od prvog dana rada

Danas, sa mrežom ureda u Doboj Istoku, Sarajevu, Srebrenici i Zvorniku i sa 242 uposlena radnika MFS-EMMAUS predstavlja jednu od vodećih organizacija u nevladinom sektoru BiH.”

(Zvornicki.ba)