Ministarstvo turizma obilježilo Svjetski dan turizma u Zvorniku

0
Ministarstvo turizma obilježilo Svjetski dan turizma u Zvorniku
Specijaliteti Vidikovca

U našem gradu održan je seminar za turističke radnike regije Birač, ugostiteljske radnike i udruženja koja se naslanjaju na turizam, a tema seminara je “ Održiv turizam “ kao moto pod kojim se obilježio Svjetski dan turizma 27. septembra.

Ministarstvo turizma obilježilo Svjetski dan turizma u Zvorniku
Vidikovac

Zvornik svojim turističko geografskim položajem ima velike potencijale za razvoj različitih vidova turizma , rekao je u Zvorniku dr Aleksandar Đurić savjetnik ministra trgovine i turizma .

On je dodao da se potencijali Zvornika kriju u turizmu na vodi, banjskom turizmu, ali i turizmu koji promoviše istorijsku i kulturnu baštinu ovog kraja . Vaš grad dobio je i jedan veoma reprezentativan objekat kao što je hotel Vidikovac, pa možemo govoriti i o potencijalu za razvoj kongresnog turizma.
“ Želja nam je da potenciramo sebe kao zemlju potencijalnog razvoja turizma , sa održivom komponentom, koja podrazumjeva prije svega održivost prirodnih resursa, lokalne kulture i naravno povećanja zaposlenosti i turističkog prometa rekao je Đurić.

Ministarstvo turizma obilježilo Svjetski dan turizma u Zvorniku
Specijaliteti Vidikovca

Pored toga, učesnici seminara upoznali su se sa multimedijalnim pristupom promocije turizma, putem društvenih mreža i mobilnih aplikacija sa aspekta bolje dostupnosti turistima.

Promovisana i knjiga Vjerski objekti i nacionalne planine, a učesnicima je putem izložbe predstavljena baština i  rukotvorevine ovog kraja. Ivana Đokić Milanović , viša stručna saradnica u TOZ Zvornik je istakla da su zadovoljni što se jedan ovakav seminar organizuje u Zvorniku, jer resorno ministrastvo i na ovaj način populariše naš grad.

Ministarstvo turizma obilježilo Svjetski dan turizma u Zvorniku
Najbolja ponuda sira

Ona je podsjetila da kada je riječ o broju turista koji dolaze u naš grad podaci iz godine u godinu ohrabruju, jer dolazi do povećanja broja noćenja, koji se kreću od 5000 do 6000, po jednoj godini. Ona je istakla nadu da će u narednim godinama ove brojke biti veće jer je Zvornik dobio dva nova ugostiteljska objekta čime se poboljšala slika kada su u pitanju smještajni kapaciteti.