Srednjoškolci Sežane i Zvornika realizuju uspješne projekte

0
Srednjoškolci Sežane i Zvornika realizuju uspješne projekte
Doček gostiju iz Slovenije

Deset godina uspješne saradnje srednjih škola Sežane u Sloveniji i Zvornika u BiH izrodilo je mnogo prijateljstava, kumstava i na kraju službeno bratimljenje ova dva grada.

Srednjoškolci Sežane i Zvornika realizuju uspješne projekte
Doček gostiju iz Slovenije

Učenici i profesori srednje škole „Srečko Kosovel” iz Sežane posjetili su zvornički SŠC „Petar Kočić” gdje su prezetnovali projekat „Kretivno preduzetništvo”, koji je prošle godine ocijenjen kao jedan od najboljih u Sloveniji.

Dušan Štolfa, direktor škole iz Sežane kaže da je kroz ovaj projekat učenicima iz Zvornika predstavljeno preduzeće koje posluje sa stvarnim novcem, odnosno ne radi se o virtualnim preduzećima kako je do sada u školama bio slučaj.

– U preduzeće se ulaže najmanje po deset evra, što je ekvivalent jedne dionice i ono počinje sa radom. Na kraju godine ono se likvidira, a ukoliko ostvare dobit ona se deli srazmjerno učenicima, a ako posluje sa gubitkom on se mora nadoknaditi.

Srednjoškolci Sežane i Zvornika realizuju uspješne projekte
Naša škola je u saradnji sa školama iz Portugala i drugih zemalja radila majice i torbe sa likovima poznatih pjesnika i njihovih stihova, te uspješno poslovalo i to je ocijenjeno kao jedan od najboljih primjera dobre prakse u Sloveniji – rekao je Štolfa i dodao da trenutno 23 škole u Sloveniji imaju 25 ovakvih preduzeća.

Direktorica SŠC „Petar Kočić” Biljana Pisić kaže da je ovo nastavak saradnje dvije škole koja traje već deset godina.
– I naši učenici i profesori svake godine posjećuju školu u Sežani i učestvuju na takmičenjima poput, ranije Đačke oglašivačke scene, a sada Turističke tržnice.

Srednjoškolci Sežane i Zvornika realizuju uspješne projekte

Svi oni će biti naši gosti tri dana kada ćemo obići znamenitosti našega grada, imali smo i prijem kod gradonačelnika i nadati se da ćemorealizovati pomenuti projekat – rekla je Pisićeva.
U posjeti Zvorniku doputovalo je 17 učenika, koji će boraviti kod svojih vršanjaka iz Zvornika, te četiri profesora i direktor škole. Za njih je pripremljen sadržajan program, u okviru koga će, pored realizacije projekta, posjete Gradskoj upravi, druženja, posjetiti zvorničku tvrđavu, Etno selo „Stanišići” kao i tržne centre.