Zvornik među vodećim po poštivanju ravnopravnosti polova

0
Zvornik među vodećim po poštivanju ravnopravnosti polova

Gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović i direktorica Centra za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske Mirjana Lukač razgovarali sudanas u Zvorniku o dosadašnjoj saradnji i rezultatima koje je u ovoj oblasti postigao Grad Zvornik.

Zvornik među vodećim po poštivanju ravnopravnosti polova
Lukačeva je ocijenila da je u tom pogledu Grad Zvornik puno odmakao u odnosu na druge gradove i opštine u Republici Srpskoj.

Što se tiče Grada Zvornika i njegove Komisije za ravnopravnost polova i svih akcinonih planova koje su ovde donosili mogu reći da unazad sedam-osam godina Zvornik ima najbolje rezultate. Takođe, ovdje su imali najviše specifičnih akcija, i sa ženama i sa muškarcima, sa konkretnim vidovima različitih vrsta pomoći, poput zdravstvene zaštite i drugih – rekla je Lukačeva.
Gradonačelnik Stevanović je naglasio podršku koju gradska uprava pruža Komisiji za ravnopravnost polova, kao i Džender centru.
Mi budžetski podržavamo rad naše Komisije i sve projekte koje sprovodi, a jedan takav je bio i prije nekoliko dana. Smatram da Komisija edukativno radi sa ciljnim grupama, a to je, za sada, ženska populacija koja živi na selu.

Jako mi je drago kada se rade i besplatni zdravstveni pregledi, a imali smo i projekat gdje smo zainteresovanim ženama na selu omogućili podizanje voćnih zasada, ove godine su to malinjaci, a naredne godine će biti nešto drugo.

Svakako da podržavamo i sve akcije Centra za jednakost i ravnopravnost polova – rekao je Stevanović.

Zvornik među vodećim po poštivanju ravnopravnosti polova
Sa današnjeg sastanka u Zvorniku

Centar za jednakost i ravnopravnost polova koji je koordinaciono tijelo Vlade Republike Srpske za praćenje primjene Konvencije Savjeta Evrope za sprečavanje nasilja nad ženama u Republici Srpskoj, realizuje niz  aktivnosti  usmjerenih na jačanje kapaciteta pružalaca usluga na lokalnom nivou u cilju jačanja sistemskog odgovora na nasilje, čemu je jasno opredjeljena Vlada Republike Srpske.

Obuke se realizuju uz podršku UNWOMEN misije u BiH, a zahvaljujući finansijskoj podršci Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju.

U sklopu toga danas i sutra u Zvorniku, u Hotelu „Vidikovac“, Centar sprovodi obuke za subjekte zaštite na lokalnom nivou vlasti u cilju jačanja multusektorskog odgovora na nasilje na ženama i u porodici.