DEKRA projekat za medicinske tehničare BiH iz ugla njemačkih poslodavaca

0
DEKRA stiže u Zvornik u četvrtak 15.11. Dom omladine od 16 sati
Ove sedmice i u Zvorniku

DEKRA projekat “Ekspertska migracija – jedini siguran put u Njemačku za medicinske tehničare

DEKRA projekat za medicinske tehničare BiH iz ugla njemačkih poslodavaca
Uskoro i u Zvorniku

Postoji mnogo načina za medicinske sestre i tehničare da se ode u Njemačku i pronađe posao.
Sigurno ste čuli ili čitali o takvim iskustvima.

U ovom tekstu vam predstavljamo DEKRA projekat “Ekspertska migracija” iz ugla naših poslovnih partera u Njemačkoj.

Obavezno pratite linkove- naslove i pogledajte o kome se radi.

Možda je među njima i vaš budući poslodavac.

Medical Park

Medical_Park -DEKRA

 

 

“U saradnji sa DEKROM uspeli smo da uspešno integrišemo mnogo  medicinskih sestara iz Srbije i drugih zemalja Balkana u naše klinike. Proces od izbora, preko odlazaka u institucije pa do dolaska, veoma profesionalno prati i sprovodi DEKRA. Na taj način smo dobili dobro obrazovane i pre svega motivisane medicinske radnike, koji govore njemački jezik i koji dolaze sa radošću da se dalje stručno razvijaju i prilagođavanju njemačkim negovateljskim standardima.”

Veronika Ober, Personalreferentin

 

Schön Klinik

“Od pre tri godine sarađujemo sa DEKROM kao našim partnerom u procesu zapošljavanja medicinskih radnika iz inostranstva i do sada smo zaposlili oko 60 medicinskih sestara iz Srbije i drugih susednih zemalja. Svi kandidati su za nekoliko nedelja dobili njemačko uverenje o položenom stručnom ispitu i brzo su mogli da rade kao potpuno kvalifikovani stručni saradnici.

Koncept DEKRE, da se medicinski radnici u svojoj domovini jezički i stručno pripreme je za države trećeg sveta (nisu članice EU) jedina sigurna mogućnost da u Njemačku dođu priznate medicinske sestre.

Uprkos mnogobrojnim birokratskim preprekama, koji pre svega postoje u njemačkim institucijama, DEKRA praktikuje siguran proces.

Saradnici DEKRE u Njemačkoj i u zemljama porekla se trude da poboljšaju institucionalne tokove, ali i da razumeju naše zahteve u pogledu kvaliteta kao i da saradjuju sa kandidatima.”

Elisabeth Veit, zentrales Personalmanagement
PGS DEKRA projekat

PGS Grupa

“Mi, PGS  GmbH, smo jedna od vodećih institucija za intenzivnu negu stacionarnog tipa u južnog Njemačkoj.

U ovoj oblasti, koja zahteva dosta personala, nedostatak stručnog osoblja predstavlja posebno veliki izazov.

Iz tog razloga smo 2015. godine intenzivno tražili rešenje za ovaj problem. U našoj potrazi smo između ostalog naišli na Dekrin projekat „Ekspertske migracije“.

Godinu dana kasnije je prva saradnica iz programa u Srbiji došla kod nas u Njemačku i pomoću našeg službenika za integraciju veoma  brzo  je postala deo našeg tima. Danas, godinu dana kasnije, 14 zaposlenih sa područja Balkana je uspešno intergrisano u Njemačkoj i predstavlja važnu potporu našeg preduzeća.

Program “Ekspertska migracija” je danas neizostavnii deo naše strategije za zapošljavanje personala, a zaposleni iz programa DEKRA “Ekspertska migracija” poseduju odlična stručna znanja i jezički su veoma dobro pripremljeni za njemačko tržište rada.

Posebo želimo da se zahvalimo  saradnicima na svim nivoima projekta, sa kojima je uvek moguć otvoreni dijalog i razmena mišljenja u vezi svih otvorenih pitanja, koja se tiču učesnika progama.”

Karlheinz Rubin, Geschäftsführer PGS Unternehmensgruppe

 

Unionhilfswerk


Saradnja sa projektom “Ekspertska migracija” DEKRA  je po našem mišljenju veoma dobra. Kritične tačke se konstruktivno prihvataju i sprovode. Dosadašnji rezultati su za nas zadovoljavajući.