Srednjoškolski centar “Petar Kočić” dobio odličnu ocjenu od tima za eksternu evaluaciju

0
Počinje upis u zvorničke srednje škole, učenicima na raspolaganju nova zanimanja
JU SŠC "Petar Kočić" Zvornik

Šestočlani tim za eksternu evaluaciju boravio u Srednjoj školi “Petar Kočić” Zvornik. U okviru projekta za razvoj kvalifikacijskog okvira za cjeloživotno učenje u našoj školi boravio je šestočlani tim za eksternu evaluaciju koji je pregledao rad svih zaposlenih sa ciljem ocjenjivanja rada u ovoj ustanovi, a akcenat je bio na stručnim školama.

Srednjoškolski centar "Petar Kočić" dobio odličnu ocijenu od tima za eksternu evaulaciju
JU SŠC Zvornik

Po riječima direktorice škole Biljane Pisić radi se o značajnom procesu koji će od sljedeće godine biti redovna praksa koju je predvidio Zakon o srednjem obrazovanju.
– Kada nešto radite sa uspjehom i postižete dobre rezultate onda to neko treba i da vrednuje. Stoga je u našoj školi
boravio mješoviti tim za eksternu evaluaciju na nivou BiH. Oni su nakon obilaska škole i sagledavanja naših kapaciteta imali posjete časovima, potom održali sastanke sa školskim timom za samoevaluaciju, sa predstavnicima Savjeta učenika, Savjeta roditelja, profesorima i privrednicima, te izvršili preglede kompletne dokumentacije koju škola posjeduje – istakla je Pisić i dodala da je školski tim za samoevaluciju, sagledavajući sedam standarda predviđenih projektom, za školu dao ocjenu odličan.

Srednjoškolski centar "Petar Kočić" dobio odličnu ocijenu od tima za eksternu evaulaciju
FOTO: Arhiv Biljana Pisić u društvu gradonačelnika Stevanovića

– Tim za eksternu evaluaciju je pregledao rad svih zaposlenih u školi, a u projekat su uključeni predstavnici resornog
ministarstva, Republičkog pedagoškog zavoda RS, privrednici, roditelji, učenici, te kolege iz ostalih škola u BiH koje su dio projekta.

Naš zadatak je bio da realno prikažemo sve što radimo u školi, te da pokažemo kakva je naša saradnja sa lokalnom zajednicom, državnim institucijama, roditeljima, te drugim školama iz Evrope – rekla je Pisić.

Prema njenim riječima završetkom ovog projekta diplome svih učenika srednjih stručnih škola će biti isto vrednovane kao i u zemljama EU, odnosno bez dodatnih polaganja će moći konkurisati za posao ili na upis na fakultete u tim zemljama.