Javni poziv za izgradnju i rekonstrukciju kuća i stanova

0
Javni poziv za izgradnju i rekonstrukciju kuća i stanova

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica raspisalo je Javni poziv za obnovu kuća onima koji žele da se vrate u svoje prijeratne domove. Sve što je potencijalnim korisnicima ovog poziva potrebno sažeto je u fotografiji ispod:

Javni poziv za izgradnju i rekonstrukciju kuća i stanova

Napomena: Za potencijalne korisnike koji se nalaze na rang listama po Javnom pozivu iz 2015.godine, a koji do sada nisu dobili pomoć u obnovi/rekonstrukciji stambene jedinice, potrebno je da podnesu novu ovjerenu Prijavu/Obrazac za dobivanje pomoći za rekonstrukciju stambene jedinice dodjelom gradevinskog materijala ili obnova stambene jedinice po sistemu ,,kljuc u ruke” po Javnom pozivu iz 2017. godine, Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.

Dokumentacija o ispunjavanju općih i posebnih kriterija za gore navedene potencijalne korisnike, će biti preuzeta sa Javnog poziva iz 2015. godine, te potencijalni korisnici sa rang liste neće biti u obavezi da ponovo dostavljaju istu osim ako su u meduvremenu imali neke promjene.
Takoder, prilikom obrade svakog pojedinadnog zahtjeva, Komisije za odabir korisnika će tražiti dopunu dokumentacije, ukoliko to bude bilo potrebno za navedene potencijalne korisnike sa rang liste.

Prijave/molbe/zahtjevi potencijalnih korisnika, koji se nalaze na utvrdenim rang listama iz 2015. godine, smatrati ce se nevažećim, objavljivanjem rang listi po novom Javnom pozivu.

Cijeli Javni poziv možete pročitati klikom ovdje!!

(Zvornicki.ba)