Počela izrada Akcionog plana za koheziju zajednice

0
Počela izrada Akcionog plana za koheziju zajednice

Danas je održan prvi radni sastanak Radne grupe za izradu Akcionog plana za koheziju zajednice koji se realizuje u sklopu projekta “Prevencija i borba protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje“.

Počela izrada Akcionog plana za koheziju zajednice

Ognjen Pavlović, predsjednik Radne grupe istakao je da će ovaj dokument pored uvodnog dijela sadržati i dio sa opisom šta su incidenti počinjeni iz mržnje, di koji se tiče prevencije krivičnih dijela počinjenih iz mržnje, te dio koji će predstavljati protokol o postupanju gradske službe u slučaju pojave incidenata motivisanih mržnjom.

– Cilj ovog dokumenta čiju su izradu inicirali Koalicija „Za pozitivan Zvornik“ i Misija OEBS-a u BiH jeste da se unaprijedi odgovor javnih zvaničnika i lokalnih vlasti na ovu vrstu incidenata, kao i prevencija incidenata motivisanih mržnjom, podržavajući ulogu civilnog društva u tom procesu. Ovdje treba napomenuti i da kohezija zajednice predstavlja kapacitet društva da obezbijedi ravnopravnost za sve svoje članove, upravljajući razlikama i podjelama, a minimizirajući disparitete i izbjegavajući marginalizaciju – rekao je Pavlović.
On je istakao da se Zvornik u prethodnom periodu pokazao kao primjer dobre prakse kako lokalne vlasti reaguju pravovremeno i pozitivno u sličnim situacijama kao prilikom tererostičkog napada na Policijsku stanicu Zvornik kada je gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović svojim anhgažovanjem i svakodnevnim istupima u medijima smirio tenzije.

Očekuje se da Radna grupa izradi dokument do kraja ove godine, te da se on početkom naredne godine nađe pred odbornicima u Skupštini grada Zvornika.