Gradska skupština: Usvojen rebalans budžeta grada za 2017, imenovana Komisija za povratak

0
Održana 14. redovna sjednica Skupštine grada, odvoz smeća moraju plaćati svi
Prvi čovjek grada

Na 10. redovnoj sjednici Skupštine grada Zvornika koja je održana danas odbornici su donijeli Odluku o usvajanju rebalansa budžeta grada Zvornika za 2017. godinu u iznosu 21.842.000 KM.

Gradska skupština: Usvojen rebalansa budžeta grada za 2017

Na kraju današnje sjednice Skupštine, pod tačkom imenovanja i razrješenja imenovana je i Komisija za povratak i reintegraciju grada Zvornik. Za predsjednika Komisije imenovan je dosadašnji predsjednik ove Komsije Željko Smiljanić, a za njegovog zamjenika je imenovan Muriz Halilović iz Križevića. Osim predsjednika Smiljanića ostali članovi Komisije su novi u ovoj mnogima zanimljivoj gradskoj Komisiji. Imenovani u današnjoj Komisiji ranije nisu bili imenovani na sličnim pozicijama.

Načelnik Odjeljenja za finansije Srđan Despić istakao je da se rebalansiran budžet za ovu godinu ne razlikuje puno od prvobitno planiranog budžeta, te da je manji za 387.380 KM od planiranog.

Rebalansom su poreski prihodi planirani u iznosu 15.037.000 KM i za 54.800 KM su veći od usvojenog plana. Neporeski prihodi planirani su u iznosu 3.322.100 KM što je za 10.800 KM više nego je planirano.

Odbornici su usvojili i Odluku o izmjeni Odluke o izvršenju budžeta grada Zvornika za 2017. godinu kojom se propisuje način izvršenja rebalansa budžeta. Odluka se odnosi na korisnike budžeta i sve odluke koje se tiču budžeta moraju biti u saglasnosti sa njom.
Na sjednici je usvojena i Odluka o naknadama za usluge pravne pomoći koje pruža Odjeljenje za opštu upravu Gradske uprave Zvornik. Odbornici su donijeli i Odluku o određivanju matičnih područja na teritoriji grada Zvornika. Razlog za donošenje obje odluke je usklađivanje propisa sa Zakonom o gradu Zvornik i Zakonom o lokalnoj samoupravi. Njihovim stupanjem na snagu prestale su da važe Odluka o naknadama za usluge koje pruža Služba pravne pomoći opštine Zvornik i Odluka o određivanju matičnih područja na teritoriji opštine Zvornik.

Na današnjoj sjednici usvojen je i Program rada zimskog održavanja gradskih ulica, trotoara, parkova, prigradskih naselja i lokalnih puteva na teritoriji grada Zvornika za 2018. godinu.

Navedeno je da zimska služba radi od 15. novembra do 15. aprila, a po potrebi interveniše se i prije i poslije ovog perioda. Programom je utvrđeno zimsko održavanje gradskih ulica i prigradskih naselja Karakaja, Ekonomije, Čelopeka, Šćemlije, Kula Grada i Diviča, kao i lokalnih i nekategorisanih puteva na području grada. Programom su određeni prioriteti čišćenja, a navedeno je i 55 putnih pravaca ukupne dužine 248 kilometara na kojima će biti vršen izvoz frakcije „dvojke“.

Na dnevnom redu današnje sjednice Skupštine grada Zvornika odbornici su razmatrali i jednoglasno usvojili većinu od devet tačaka.