NASILJE U PORODICI: U Republici Srpskoj ubijeno 105 žena u zadnjih 17 godina

0
NASILJE U PORODICI: U Republici Srpskoj ubijeno 105 žena u zadnjih 17 godina
FOTO: Ilustracija

„Nasilje postoji svugdje u svijetu i to je globalni problem. Zavisi od zakonodavstava, onih koji provode zakon i od subjekata zaštite, naravno i od materijalne moći društva kako da riješi taj problem“, rekla je Lukačeva.

NASILJE U PORODICI: U Republici Srpskoj ubijeno 105 žena u zadnjih 17 godina
FOTO: Ilustracija

Lukačeva je bila gost Aktiva žena SNSD-a Zvornik, a povodom 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama, danas je u Zvorniku održana Javna tribina na temu „Položaj žene u društvu“.
Direktor IC Centra za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske Mirjana Lukač izjavila je danas u Zvorniku da je neophodno da subjekti zaštite na vrijeme prepoznaju i spriječe nasilje nad ženama, jer se u posljednih 17 godina u Republici Srpskoj dogodilo 105 ubistava žena koje su bile žrtve dugotrajnog porodičnog nasilja.
Lukačeva je na javnoj tribini o temi “Položaj žene u društvu” naglasila da Gender centar Vlade Republike Srpske kontinuirano radi na edukaciji zaposlenih u centrima za socijalni rad, centrima za mentalno zdravlje, policiji i drugim subjektima kako bi se na vrijeme prepoznali i spriječili postupci koji vode ka porodičnom nasilju.

Podsjećajući da je od 25. novembra na snazi globalni period “16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama”, Lukačeva je rekla da se u tom periodu nastoji skrenuti pažnja javnosti na problem nasilja, ne samo porodičnog, koje je najčešće i najvidljivije, nego i na rodno zasnovano nasilje, koje uključuje različite vrste nasilja.

NASILJE U PORODICI: U Republici Srpskoj ubijeno 105 žena u zadnjih 17 godina
Lukačeva u Zvorniku, FOTO: Zvornikdanas

“Nasilje postoji svugdje u svijetu i to je globalni problem. Zavisi od zakonodavstava, onih koji provode zakon i od subjekata zaštite, naravno i od materijalne moći društva kako da riješi taj problem”, rekla je Lukač.

Ona je naglasila da su Zakon o zaštiti od nasilja u porodici i novi Krivični zakonik Republike Srpske, koji je donesen ove godine, usklađeni sa konvencijom Savjeta Evrope koja se odnosi na suzbijanje svih oblika nasilja nad ženama.

“Čak mogu reći da je Krivični zakonik Republike Srpske u potpunosti ispoštovao sve odredbe konvencije Savjeta Evrope”, istakla je Lukaćeva.

Ona je naglasila da je dalje na sudovima, tužilaštvima i ostalim subjektima zaštite da slučajeve nasilja zaprime i procesuiraju, dok su centri za socijalni rad i policija prvi subjekti kojima se prijavljuje počinjeno nasilje.
Lukač je podsjetila da se danas, na Dan ljudskih prava, završava kampanja 16 dana aktivizma borbe protiv rodno zasnovanog nasilja.

Predsjednica Aktiva žena SNSD-a Zvornik Dušica Šolaja rekla je da su ovakvi događaji, odnosno tribine, na kojima se razgovara o nasilju nad ženama veoma važni i da ih treba približiti ciljnoj grupi na način da to nije društveno prihvatljivo ponašanje i da je zakonom sankcionisano.

NASILJE U PORODICI: U Republici Srpskoj ubijeno 105 žena u zadnjih 17 godina
Dušica Šolaja, FOTO: Zvornikdanas.com

“Mislim da je vrlo važno, što se tiče samog položaja žene u društvu, da svi radimo na ekonomskom jačanju žene. To je nešto što zavređuje da se na tome radi i da to bude vodilja koja će pomoći na sprečavanju nasilja nad ženama”, rekla je Šolaja.

Ona je podsjetila da se žena koja je izložena nasilju, a koja nije ekonomski obezbijeđena, nažalost, prije ili kasnije vraća onome sa kojim je živjela i ponovo bude izložena nasilju.

Ističući da je zadovoljna položajem žena u Zvorniku kada je u pitanju djelovanje lokalne uprave, Šolaja je naglasila da to ne znači da treba prestati kontinuirano raditi na ovom pitanju, ne samo u okviru 16 dana aktivizma, nego svih 365 dana u godini.

“Moramo sagledati sve ono šta možemo učiniti, prije svega, na suzbijanju pojave nasilja u porodici, jer to ostavlja negativne posljedice i na djecu, ne samo na ženu”, rekla je Šolaja.

Ona je dodala da je današnja tribina bila koncipirana na način da svi koji su bili prisutni budu upoznati šta sve zakonska regulativa omogućava kada je u pitanju nasilje nad ženama, te da se čuje razmišljanje žena o tome.

Zamjenik gradonačelnika Zvornika Bojan Ivanović rekao je da Gradska uprava kroz razne projekte nastoji da podrži, odnosno osnaži ulogu žene u društvu i njenu ekonomsku nezavisnost.

On je naglasio da je Zvornik jedan od gradova u kojem žene zauzimaju značajne funkcije u lokalnoj vlasti, lokalnim javnim preduzećima i privatnom sektoru.