Jednoglasno usvojen Nacrt budžeta za 2018. godinu u iznos od 22 miliona KM

0
Jednoglasno usvojen Nacrt budžeta za 2018. godinu u iznos od 22 miliona KM

Na današnjoj sjednici Skupštine grada Zvornika jednoglasno je usvojen Prijedlog odluke o Nacrtu budžeta za 2018. godinu u iznosu 22.100.000 KM i veći je za 1,18 posto u odnosu na ovogodišnji budžet.

Jednoglasno usvojen Nacrt budžeta za 2018. godinu u iznos od 22 miliona KM

Načelnik Odjeljenja za finansije Srđan Despić istakao je da je budžet za narednu godinu razvojni, kao što je i aktuelni.

Budžet za narednu godinu je razvojni, jer imamo značajne projekte koje ćemo realizovati. U planiranim ukupnim budžetskim sredstvima poreski prihodi se planiraju u iznosu od 15.451.780 KM, neporeski prihodi u iznosu od 3.620.720 KM, grantovi 185.000 KM, transfera jedinicama lokalne samouprave 770.000 KM, primici/prilivi u iznosu od 1.100.000 KM, primici od finansijske imovine 90.000 KM, primici od zaduženja 504.000 KM, neiskorištena sredstva po osnovu obveznica i kredita iz prethodne godine u iznosu od 298.000 KM i ostali primici u iznosu 80.000 KM – rekao je Despić.

On je najavio da će budžet biti usvojen na narednoj sjednici Skupštine grada.

Slijede nam javne rasprave, svi su dobrodošli da daju sugestije i prijedloge koje ćemo razmotriti prije usvajanja Prijedloga budžeta na sjednici gradske Skupštine koja će biti 28. decembra – kazao je Despić.
Na današnjoj sjednici usvojena je i Odluka o kreditnom zaduženju Grada Zvornika za potrebe kupovine građevinskih objekata i zemlje i rekonstrukcije i gradnje poslovnih i infrastrukturnih objekata u iznosu od 4.350.000 KM.

Jednoglasno usvojen Nacrt budžeta za 2018. godinu u iznos od 22 miliona KM
Bojan Ivanović

Zamjenik gradonačelnika Bojan Ivanović pojasnio je da se radi o veoma značajnim projektima koji će biti finasirani ovim sredstvima.

To su obezbjeđivanje poslovnog prostora za proširenje kapaciteta dječijeg vrtića, s obzirom da imamo djecu na listi čekanja. Na ovaj način ćemo omogućiti da svi naši mali sugrađani dobiju mjesto u vrtiću.

Drugi projekat je kupovina poslovnog prostora za potrebe Gradske uprave, odnosno da se formira muzej i da se biblioteka koja je u objektu „Kasina“ izmjesti, a da se taj objekat pretvori u Gradsku kuću gdje bi organizovali prijeme, svečanosti i druge slične događaje.

Treći projekat koji nam je takođe jako bitan jeste izgradnja poslovnog prostora za potrebe Okružnog suda, Privrednog suda, Tužilaštva i kancelarije Pravobranilaštva.

Pored ovih objekata iz kreditnih sredstava finaniraće se i završetak izgradnje infrastrukturnih projekata po Projektu „FIŠ“ a to su kanalizacija Tabanci, vodovod Tršić i izgradnja i rekonstrukcija vodovodne i kanalizacijone mreže Grada Zvornika. Predviđena je i kupovina zemljišta za uređenje korita rijeke Sapne i Drine. Naime, u obavezi smo da riješimo imovinsko-pravne poslove kako bi mogao da se realizuje projekat regulisanja korita rijeke Sapne kao i rijeke Drine na području Tršića i Tabanaca za koji dobijamo sredstva preko „Voda Srpske“.
Predviđeno je i finansiranje rekonstrukcije i asfaltiranja gradskih ulica Braće Jugović, Sprečanske ulice i ulice na Grobnicama, uređenje kružnog toka, kao i puta u mjesnoj zajednici Ulici gdje je izgrađen novi most. Kreditnim sredstvima finansiraćemo i saniranje i popravku ifrastrukturnih objekata uništenih klizištima 2014. godine – rekao je Ivanović.

Na sjednici su razmatrane i Odluka o taksi prevozu na području grada Zvornika, Odluka o visini naknade koju ostvaruju predsjednici mjesnih zajednica sa područja grada Zvornika i Odluka o javnom prevozu lica i stvari u drumskom saobraćaju na području grada Zvornika.

Sve tačke dnevnog reda današnje sjednice Skupštine grada Zvornika usvojene su jednoglasno.