„Naši razgovori“ u Zvorniku

0
„Naši razgovori“ u Zvorniku

U okviru USAID-ovog projekta PRO-Budućnost (Povjerenje, Razumijevanje, Odgovornost za Budućnost) koji sprovodi CRS u saradnji sa Fondacijom Mozaik, Karitasom BiH, Forumom građana Tuzle, Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Međureligijskim vijećem u BiH danas su u Zvorniku održani „Naši razgovori“ na temu „Uloga lokalnih vlasti u izgradnji i razumijevanja i povjerenja“.

„Naši razgovori“ u Zvorniku

Svrha „Naših razgovora“ jeste da se pruži mogućnost građanima da kroz otvoren i iskren dijalog počnu razumijevati životna iskustva i perspektive „drugih“ i ostvare saradnju na aktivnostima koje mogu izgraditi mir i povjerenje u lokalnim zajednicama.

„Naši razgovori“ u Zvorniku
Gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović istakao je da će se Zvornik uvijek truditi da se odnosi domaćinski prema svakom svom sugrađaninu i da će uvijek činiti sve sve da svi imaju podjednaka prava.

„Naši razgovori“ u Zvorniku
Stevanović i Šehović

– Sve ove godine od kako sam ja na čelu Gradske uprave tako se i ponašamo i mogu vam reći da je to naišlo na jedno pogodno tlo. Danas svi obični ljudi tako razmišljaju, poštujemo se i uvažavamo, radujemo jedni drugima i mislim da je u Zvorniku napravljeno mnogo u tom smislu. Narod na ovim prostorima prošao je jedan težak period i svakog dana moramo biti svjesni da nam se takve stvari više nikada ne smiju ponoviti. Toga moraju biti svjesni, ne samo ljudi koji vode lokalne i druge zajednice, nego i svaki pojedinac koji živi ovdje. Moramo shvatiti da je budućnost moguća samo ako se poštujemo i uvažavamo – poručio je Stevanović.

„Naši razgovori“ u Zvorniku
Načelnik Sapne Zudin Mahmutović

Načelnik općine Sapna Zudin Mahmutović, obratio se prisutnim riječima da žali što Sapna nije dio Zvornika, ali da o tome nisu odlučili Zvornik i Sapna i građani ovih mjesta. Istakao je dobru saradnju Sapne i Zvornika u prethodnom periodu koja stalno bilježi napredak u svim pogledima. Za nadati je se da bude još investicija u ovoj regiji kao što je regionalna deponija što je plod dobre suradnje lokalnih vlasti iz oba entiteta. Rekao je Mahmutović.„Naši razgovori“ u Zvorniku
Vehid Šehović

Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzla, istakao je da projekat traje pet godina i da će trajati još toliko, jer su rezultati koji su ostvareni do sada pokazali da je izgradnju razumijevanja i povjerenja, kao nečega što je temelj komunikacije među ljudima, najbolje raditi na nivou lokalnih zajednica, a u ovaj projekat uključeno ih je 70 u BiH.

– Kroz razgovore želimo pokušati da razumijemo jedni druge da bi gradili povjerenje, a uloga lokalnih vlasti je jako bitna u našem projektu. Moram reći da je vlast u gradu Zvorniku pokazala veliki stepen odgovornosti i ljudskosti kada se desio teroristički napad na Policijsku stanicu. Mi znamo ulogu gradonačelnika koji je pokazao da je gradonačelnik svih građana, da ih je gledao kao ljude koje u tim trenutcima treba smiriti – rekao je Šehić koji je dodao da su kroz projekat i mnoge škole i nevladine organizacije započele saradnju.

„Naši razgovori“ u Zvorniku

Pored gradonačelnika Zvornika i predsjednika Skupštine grada Zvornika, današnjem događaju prisustvovali su i predstavnicima opština Kalesija, Sapna, Lopare, Ugljevik, Čelić i Teočak, direktori škola, te predstavnici nevladinih organizacija.

„Naši razgovori“ u Zvorniku