Zvorniku duguju preko 30 miliona od koncesije za potopljeno jezero (VIDEO)

0
Srbija ne prihvata dug od 86 miliona KM prema Zvorniku, Višegradu, Srebrenici i Rogatici
Brana na Diviču

Prije nekoliko sedmica o dugovanjima prema gradu Zvorniku od strane srbijanske elektroprivrede po osnovu dugovanja od koncesije za potopljeno zemljište, a koje se nalazilo na teritoriju Zvornika, pisao je bloger iz Zvornika koji se naziva Birač bez maske.

Zvorniku duguju preko 30 miliona od koncesije za potopljeno jezero (VIDEO)

Iz teksta je vidljivo da Zvornik i druge pogranične opštine Podrinja imaju pravo na novac od duga koji nije desetljićima uplaćivan. Procjene govore da Zvornik potražuje dug od dva godišnja budžeta samo po osnovu koncesije na potopljenog zemljišta.

Odlična priča novinara Federalne televizije urađena je upravo na temu koju je “zakotrljao” Birac bez maske. U prilogu FTV-a se navodi da postoje pisani tragovi i dokazi i ljudi koji svjedoče o zemlji koja je oduzeta za opšte dobro i potopljena jezerima iz hidroelektrana. To opšte dobro decenijama već osjeća samo Srbija. Barem kada je riječ o hidroelektranama Zvornik i Bajina bašta.
Pa dok nadobudni stručnjaci naše države i Vijeća ministara BiH analiziraju, milijarde nam otiču, a gradovi trpe štetu i čekaju naknade za potopljeno zemljište.

Ali hidropotencijal je ključan, pa ljudi s terena upućuju da Drina prima 80% vode sa bosanskog teritorija, a svega 8% sa prostora Srbije. Međutim, korist je obrnuta, te računica struke kazuje da milijarde eura od električne energije zarade susjedne zemlje koristeći vode iz BiH. Sve je u istoj priči. I granica, i naknada i raspodjela vodnog doprinosa i dug. Umjesto da se kreditno zadužujemo, tražimo naplatu.

Pogledajte kompletnu priču novinara Federalne televizije o problemu i dugu prema Zvorniku i drugim pograničnim opštinama. Prilog o hidrocentralama je od drugogo minuta ili 1:51.

Samo prilog o hidrocentralama možete pogledati  klikom ovdje!!