Optužnica protiv Holanđanina zbog privrednog kriminala u Srebrenici

0
Slavica iz Srebrenice sumnjala da je muž vara, angažovala

Podnesen izvještaj za počinjeno krivično djelo „Zloupotreba ovlašćenja u privredi“ navodi se u dopisu iz Policijske uprave Zvornik.

Optužnica protiv Holanđanina zbog privrednog kriminala u Srebrenici

Policijski službenici Policijske uprave Zvornik, podnijeli su Okružnom javnom tužilaštvu Bijeljina, izvještaj o počinjenom krivičnom djelu „Zloupotreba ovlašćenja u privredi“, protiv lica H.M.W. državljanina Holandije.

Naime, lice se sumnjiči da je u svojstvu vlasnika i odgovornog lica privatnog preduzeća čije je sjedište u Srebrenici, u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, izvršio prodaju radnih mašina koje su u vlasništvu preduzeća, čime je postupio suprotno odredbama ugovora o kupoprodaji vlasničkog udjela navedenog preduzeća, po kome
H.M.W. u svojstvu kupca, nije mogao otuđivati imovinu preduzeća niti stavljati terete na istu do konačne isplate duga prodavcu.

Takođe, osumnjičeni je sklopio ugovor o kreditu sa jednom bankom, pri čemu je kao garanciju, stavio hipoteku-teret na cjelokupnu imovinu preduzeća. Dalje, lice je za potrebe proizvodnje finalnog proizvoda ovog preduzeća nabavio veću količinu sirovine, koje nabavke nije proknjižio u knjigovodstvenim evidencijama preduzeća.

Navedenim radnjama, pribavljena je protivpravna imovinska korist za navedeno preduzeće u iznosu od 150.000,00€
i 40.600,00 KM.