BiH bez specijalista radiologije: Nezaposlenih ima samo u TK, mnogi ljekari rade privatno

0

REBRO_RADIOLOGIJA11-030310

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu prošle godine nije bilo nijedne odbrane doktorske disertacije iz oblasti radiologije.

“U posljednjih pet godina četiri kandidata su odbranila doktorsku disertaciju iz oblasti radiologije, a jedan kandidat je prijavio temu doktorske disertacije iz oblasti radiologije”, kazali su nam na Medicinskom fakultetu u Sarajevu.

Radiologe u evidenciji nezaposlenih ima samo Tuzlanski kanton

U evidenciji nezaposlenih osoba Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, evidentirano je 88 inžinjera medicinske radiologije, ali nema evidentiranih doktora medicine – specijalista radiologije. Ista je situacija i s doktorima radiologije u Bosansko-podrinjskom i Srednjobosanskom kantonu, ima inžinjera, ali nema specijalista.

U evidenciji Službe za zapošljavanje HNK nalaze se 22 osobe sa zvanjem inžinjera medicinske radiologije, od toga je njih 14 prvostupnika. Situacija se u posljednjih pet godina, ističu iz službe, nije znatno mijenjala.

U Službi za upošljavanje Posavskog kantona u posljednjih pet godina nije evidentiran nijedan radiolog. Nijednog doktora radiologije na evidenciji nezaposlenih nema ni Zapadno-hercegovački kanton.

“Imamo nezaposlenih osam inžinjera medicinske radiologije, jednog tehničara radioloških sistema i dva operatera na opremi medicinske radiologije”, rekli su nam u Službi za zapošljavanje Zapadnohercegovačkog kantona.

Jedini kanton, među onima koji su nam dostavili podatke, u kojem postoje nezaposleni doktori radiologije je Tuzlanski kanton.

“Doktora medicine radiologa na evidenciji je trenutno 17. U posljednjih pet godina kroz evidenciju tog zanimanja bilo je 36 osoba”, naveli su iz TK.

Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš” tri puta bezuspješno raspisuje konkurs

Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš” ima šest radiologa i već tri puta je bezuspješno raspisivala konkurs. Zbog povećanog obima posla i nedovoljnog broja specijalista za očitavanje snimka magnetne rezonance, direktor ove zdravstvene ustanove Zlatko Kravić razmišlja o promjeni pravilnika.

“Treći put raspisujem konkurs za radiologe, javio se samo jedan radiolog koji ne ispunjava uslove pa ću morati promijeniti pravilo, jer u pravilniku piše da tražimo radiologa s tri godine radnog iskustva. Pošto se zbog reforme zdravstva rade novi pravilnici, tražit ću da uslov ne budu tri godine radnog staža. Jednostavno ih nema na tržištu rada. Raspisali smo pet specijalizacija iz radiologije i čekam da mi se vrate ti specijalizanti, ali sam tražio specijalistu zbog povećanog obima posla”, kazao nam je Kravić.

Privatni sektor ubire plodove neracionalizacije

Predsjednik Ljekarske komore FBiH Harun Drljević smatra da je nedostatak radiologa hronični problem, a da ključnu ulogu igra privatni sektor u koji odlazi veliki broj ljekara.

“Ja sam ljekar 34 godine i uvijek je nedostajalo radiologa. To je disciplina koja se više bazira na dijagnostici, nego na terapiji pa je manje atraktivna. Privatno je to dobro plaćeno i ako se država bude ovako maćehinski odnosila prema zdravstvenom sektoru, to će u budućnosti biti sve veći problem. Prema našim standardima i normativima ne možemo imati više radiloga. Jedan radiolog ne može uraditi više od pet magneta dnevno, a kod nas rade po 20. Privatni sektor u tome vidi priliku, ordinacije kupuju magnete i bolnice gube radiologe”, kazao nam je Drljević.

Problem je, ističe, neracionalizacija, odnosno to što se magnetna rezonanca koristi kao dijagnostičko sredstvo, umjesto kao posljednje.

“Neracionalna upotreba stvara gužve. To je pogrešno i veoma skupo. Takvo zdravstvo ne može ni Amerika podnijeti. Ja se bavim karcinomom dojke i pacijenticu šaljem na magnet samo ako smatram da sve druge metode nisu imale efekta, dok ima ljekara koji preskaču sve dijagnostičke metode i upućuju pacijente na magnet. Na Evropskom forumu ljekarskih komora prikazani su nam slučajevi gdje je samo jedna američka država imala 140 miliona dolara štete jer se dijagnoza u 68 posto slučajeva mogla uspostaviti radiogramom, a pacijenti su išli ma magnet”, kazao je predsjednik Ljekarske komore FBiH.

Ipak, smatra da bi nas, od nedovoljnog broja radiologa, više trebao zabrinjavati nedostatak pedijatara, hirurga i psihijatara.

(Klix)