Zahvaljujući doktoru Jahiću nove procedure na Klinici za invazivnu kardiologiju UKC-a Tuzla

0
Zahvaljujući doktoru Jahiću nove procedure na Klinici za invazivnu kardiologiju UKC-a Tuzla
dr.Elmir Jahić

Zahvaljujući rođenom Zvorničaninu doktoru Elmiru Jahiću pacijenti UKC Tuzla imaju nove procedure na Klinici za invazivnu kardiologiju.

Zahvaljujući doktoru Jahiću nove procedure na Klinici za invazivnu kardiologiju UKC-a Tuzla
dr.Elmir Jahić

Klinika za invazivnu kardiologiju UKC-a Tuzla predvodnik je pozitivnih promjena u domenu intervente kardiologije. Ova Klinika, jedina u Bosni i Hercegovini, primjenjuje nehiruršku metodu ugradnje stenta umjesto bajpasa, ugradnje stenta u bubrežnu arteriju, a izazov je nova procedura Tavia, perkutna zamjena srčanog zaliska, nehiruškim putem.
Pogledajte i videoprilog RTVTK i mišljenje doktora Jahića koji spada među najbolje stručnjake u BiH iz oblasti kardiologije.

(RTVTK)