Održana 13. redovna sjednica Skupštine grada Zvornika

0
U oviru projekta Gradske uprave 11 preduzetnika potpisali ugovore o samozapošljavanju
Zamjenik gradonačelnika Zvornika Bojan Ivanović

Danas je održana 13. redovna sjednica Skupštine grada Zvornika na kojoj su odbornici usvojili Odluku o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Zvornika na dan 31.12.2017. godine.

Održana 13. redovna sjednica Skupštine grada Zvornika
Zamjenik gradonačelnika Zvornika Bojan Ivanović

Vrijednost zemljišta–građevinskog, poljoprivrednog, šumskog, industrijskog i ostalog i građevinskih objekata-stana, kuće, poslovnog, industrijskog i ostalih objekata utvrđena je za šest gradskih i šest vangradskih zona. Procijenjena visina vrijednosti nepokretnosti je osnovica za obračun poreza na nepokretnosti i na istom nivou je kao i prethodne godine. To znači da će građani Zvornika u 2018.godini plaćati isti iznos poreza na svoje nepokretnosti kao i u prethodnj 2017.godini.

Na današnjoj sjednici usvojena je i Informacija o stanju u sportu na području grada Zvornika u kojoj je navedeno da aktivno djeluje 49 sportskih klubova.

Održana 13. redovna sjednica Skupštine grada Zvornika
Načelnici odjeljenja gradske uprave
U Informaciji je, između ostalog, prezentovan pregled sportskih klubova po kategorizaciji, broj sportskih sklubova koji se svrstavaju u red olimpijskih, broj ekipnih i pojedinačnih sportskih klubova, ukupan broj i prosječna starost članova klubova, udio rekreativnih sportista u ukupnom broju sportista, prijedlog mjera.

Skupština je usvojila i Odluku o raspodjeli sredstava sportskim organizacijama za 2018.godinu. Ukupna sredstva od 580.000 KM biće raspoređena fudbalskim, košarkaškim, odbojkaškim, rukometnim, borilačkim i klubovima iz ostalih sportova, na sportske manifestacije i kao sportska rezerva.

Komentarišući Odluku o raspodjeli sredstava sportskim organizacijama, zamjenik gradonačelnika Bojan Ivanović je napomenuo da je ove godine predviđeno za 130.000 KM više sredstava nego je izdvojeno u prethodnoj godini. On je pojasnio da su veća sredstva planirana za klubove koji su u prošloj godini prešli iz nižeg u viši rang takmičenja, kao i drugim klubovima koji ostvaruju zapažene rezultate.

Održana 13. redovna sjednica Skupštine grada Zvornika
Odbornici i direktori

Odbornici su osvojili i Program utroška namjenskih sredstava posebnih namjena od vodnih naknada u 2018. godini. Ukupan iznos je 300.000 KM u šta ulaze prenesena sredstva iz 2017. godine i planirani prihodi po osnovu vodnih naknada u ovoj godini. Programom je definisano da će sredstva biti iskorišćena za uređenje korita rijeka Zlatice, Hoče, Sapne i Drine, čišćenje vodotoka i izgradnju vodovodnih sistema na teritoriji grada.
Na sjednici je usvojena i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prostora i gradskom građevinskom zemljištu u kojoj je definisano da, u slučaju kada se proizvodni objekat gradi na parcelama koje spadaju u dvije građevinske zone, obračun rente vrši prema procentu u nižoj zoni, a što predstavlja podsticaj privrednom razvoju.

Održana 13. redovna sjednica Skupštine grada Zvornika

Na današnjoj sjednici odbornici su usvojili i godišnje programe rada i finansijske planove za 2018. godinu Doma zdravlja, Rekreativno sportskog centra, Dječijeg vrtića „Naša radost“, „Narodne biblioteke i muzejske zbirke“, Centra za socijalni rad, Doma omladine, Turističke organizacije i „Doma za starija lica“.