Regionalna deponija prvu godinu rada završila u plusu: Preduzeća im dužna 339.000 KM

Tri komunalna preduzeća tužena zbog neplaćanja usluga JP „Regionalna deponija“
Regionalna deponija

“Regionalna deponija” iz Zvornika, koje pokriva 7 opština sa regije Birač, te opštine Sapnu i Kalesiju iz FBiH, prvu godinu rada poslovala je pozitivno.

Regionalna deponija prvu godinu rada završila u plusu: Preduzeća im dužna 339.000 KM
Regionalna deponija

Međutim, zaključno sa poslednjim danom 2017. godine potraživanja od komunalnih preduzeća su skoro 339.000 KM.

Kao dobre rezultate u ovom preduzeću ističu i pojačane aktivnosti na zatvaranju nesanitarnih deponija.

Aleksandar Vračević, direktor “Regionalne deponije” kaže da im je najteža bila prva godina poslovanja.

– Problem koji se provlačio tokom prošle godine je bio u naplati potraživanja od komunalnih preduzeća, tako da smo na dan 31. decembra 2017. godine od njih potraživali skoro 339.000 KM. Zbog problema u naplati potraživanja, nismo mogli platiti dospelu ratu kredita i nju su u junu platile opštine osnivači Javnog preduzeća, koje su i garanti za kreditna sredstva – kaže Vračević.

Napominje, da su na vanrednoj Skupštini preduzeća zauzeli stav da sva komunalna preduzeća u što kraćem roku izmire svoja dugovanja kako se ne bi ponovila situacija od prošle godine.

Kaže da im je krajem decembra prošle godine pristigla i nova rata kredita u iznosu od oko 209.000 maraka.

Vračević ističe da su članovi Skupštine doneli i odluku da traže od nadležnih inspekcija da pojačaju kontrolu nesanitarnih deponija.

– Ostvaren je dobar rezultat, a evidentna je pojačana naplata potraživanja pri čemu je jedan deo komunalnih preduzeća izmirio u celosti dospela dugovanja. Jedan deo u procentu, koji je veći od 50 odsto dospelih potraživanja i imamo tri preduzeća sa regije koja nisu izmirila svoje obaveze. Preostalo je da se za ratu kredita plati još nešto malo manje od 45.000 KM. Ukoliko ova tri komunalna preduzeća ispune bar deo svojih obaveza uspećemo u tome da u sledećih desetak dana platimo i preostali deo što bi za nas bilo značajno – ističe Vračević.

Prema njegovim rečima, preduzeće je 2017. godinu završilo sa pozitivnim rezultatom poslovanja, te na kraju godine nisu imali obaveza prema svojim dobavljačima, niti dugovanja po osnovu direktnih i indirektnih poreza kao ni dugovanja prema radnicima.

Komunalna preduzeća kasne sa plaćanjem odlaganja smeća Regionalnoj deponiji Zvornik
Najsavremenija deponija u cijelom regionu

– Krajem godine dobili smo i odluku Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS kojom je projektu „Izgradnja objekta i nabavka opreme za uspostavljanje reciklažnog dvorišta na regionalnoj sanitarnoj deponiji“ odobreno sufinansiranje u iznosu od 80.000 KM – navodi Vračević.

Dodaje da redovno prate parametre vazduha, rade kontrolu nivoa buke i površinskih voda iz potoka ispred deponija, kao i iz potoka koji dolazi sa prevoja Crni vrh, a sve u skladu sa ekološkom dozvolom i standardima.

Deponovano 19.000 tona otpada

Tokom 2017. godine količine otpada dovezenog na deponiju su se povećavale, te je krajnji bilans bio 19.000 tona komunalnog čvrstog otpada, što predstavlja negde oko 85 odsto od projektovanih godišnjih količina.

(Blic.rs)