Petnaest punih godina rada i širenja pozitivne energije. Paleto srećan ti rođendan!!! (FOTO)

0
Petnaest punih godina rada i širenja pozitivne energije. Paleto srećan ti rođendan!!! (FOTO)
Slavljenička fotografija

Ovih dana je mali jubilej za slikarske radionice “paleta” Zvornik. Petnaest je punih godina kako radi i djeluje ova radionica na području Zvornika, širi pozitivnu energiju i Zvornik čini ljepšim.

Petnaest punih godina rada i širenja pozitivne energije. Paleto srećan ti rođendan!!! (FOTO)
Slavljenička fotografija

Slikarska radionica Paleta je rad koji traje više od jednog desetljeća pod upravljačkom palicom i rukom vodiljom zvorničkog umjetnika Jove Lalića Lale. Koliko se o ozbiljnoj i zdravoj organizaciji radi najbolje govore podaci o broju organizovanih kolonija i izložbi u kojima je učešće uzela Paleta.
Članstvo slikarske radionice je raznovrsno i otvoreno za sve, prije svega dobre ljude, a onda se gleda talent i sklonost ka crtanju i slikanju. Velik broj mladih ljudi koji je prošao kroz Paletu poslije je se odlučilo za slične pozive u životu. Kolona studenata akademije likovnih umjetnosti, arhitekture i dizajna prošla je kroz prostorije Palete.

Petnaest punih godina rada i širenja pozitivne energije. Paleto srećan ti rođendan!!! (FOTO)
Jovo Lalić “Lalo”

Nažalost niko se od njih nije vratio u Zvornik jer ovdje još uvijek nije dovoljno razvijeno društvo i grad kako bi se ti naši mladi ljudi poslije završenog studija mogli razvijati i napredovati. Svi oni posjećuju Zvornik, vole i nose u svom srcu.

Paleta će nastaviti da radi, stvara i doprinosi Zvorniku da bude grad koji se razvija kulturoliški i širi svoje vidike i otvorenosti za sve kako bi smo što prije dostigli nivo da se mladi ljudi poslije studija vraćaju svom gradu. Izjavio je Lalić za Zvornicki.ba tokom ljetošnjeg intervjua o Kulisi kojom je otvoreno Zvorničko ljeto 2017.

Petnaest punih godina rada i širenja pozitivne energije. Paleto srećan ti rođendan!!! (FOTO)
Ljetošnje otvaranje Kulise

Slikarska radionica „Paleta“ je osnovana 4. februara 2003. godine u Zvorniku kao nestranačka, neprofitabilna i multietnička organizacija i kao takva je jedina registrovana u zemlji. Njen osnivač je slikar i pedagog Jovo Lalić koji je svoj rad i dugogodišnje iskustvo u oblasti slikarstva usmjerio prema mladim talentima.

Radionica trenutno okuplja 35 članova, među kojima ima osnovaca, srednjoškolaca i studenata starosne dobi od 7 do 25 godina. Cilj slikarske radionice „Paleta“ je edukacija mladih na polju likovne kulture. Naime, radionica je osnovana u svrhu unapređenja kreativnosti djece i mladih na polju likovne umjetnosti klasičnim izučavanjem likovne problematike pa kao takva doprinosi razvoju umjetničkog stvaralaštva kao sastavnog dijela uspješnog društva.

Petnaest punih godina rada i širenja pozitivne energije. Paleto srećan ti rođendan!!! (FOTO)
Otac na službenom putu iz ugla Palete

Od osnivanja pa do danas, zahvaljujući slikarskoj radionici „Paleta“ stvorila se daleko povoljnija klima u kulturi grada, posebno u oblasti likovne kulture. Ona svoj cilj ostvaruje svakodnevnim radom od dva sata tokom deset mjeseci u godini, izložbama i učestvovanjem u likovnim kolonijama, druženjem i razmjenom iskustava sa srodnim udruženjima. Rezultat postojanja slikarske radionice su brojne izložbe i učešće u kolonijama od kojih posebno ističemo:

Zvorničko kulturno ljeto,
Šamačka kulturna jesen,
Banja Vrućica,
Kumbor-pri Fondu za dječiju zaštitu,
Vukov Tršić,
Radionica „Koraci“ pri Ministarstvu prosvjete i kulture RS,
Bijeljinsko bijenale,
Izložba u Parlamentarnoj skupštini BiH na temu „Međunarodna zaštita dječijih prava“,
Kolonija u Budimpešti na temu „Dani Dunava“,
Kolonija u partnerstvu sa nevladinom organizacijom „Dobri Medo“, i
Kolonija podržana od OSCE-a pri realizaciji projekta „Šta predrasude ne vide“.

Petnaest punih godina rada i širenja pozitivne energije. Paleto srećan ti rođendan!!! (FOTO)
Rad na glavnom šetalištu iz radionice Paleta

Učenici su za svoj rad dobijali individualne nagrade, zahvalnice, diplome i povelje, a najznačajnije su prvo mjesto i nagrada Dejanu Vidakoviću i drugo mjesto i nagrada Ines Glavaš u radionici „Koraci“ u Banja Luci, kao i prvo mjesto i nagrada Dajani Mitrović koja je predstavljala BiH u Budimpešti na Međunarodnoj izložbi „Dani Dunava“.

Petnaest punih godina rada i širenja pozitivne energije. Paleto srećan ti rođendan!!! (FOTO)
Kulisa sada

Uspjeh radionice se ogleda i u tome što se veliki broj njenih članova našao u srednjim i višim umjetničkim školama i fakultetima. Neki od njih su se naročito istakli. Kristina Jovanović je osvojila prvu nagradu u Rimu 2011. godine u sklopu projekta „Hope Japan Poster“. Isti plakat sa kojim je osvojila prvu nagradu u Rimu je u Dizeldorfu proglašen za jedan od šest najboljih zahvaljujući čemu je dobio priliku da u sklopu projekta „Project Sunshine for Japan“ bude izložen u Tokiju i Kelnu.

Petnaest punih godina rada i širenja pozitivne energije. Paleto srećan ti rođendan!!! (FOTO)
Unutrašnjost Palete

Posebno treba istaći i to da je Ministarstvo prosvjete i kulture RS više puta ukazalo povjerenje SR „Paleta“ a naročito time što je zahvaljujući njenim aktivnostima proglasilo Zvornik opštinom od posebnog kulturnog značaja kako za lokalnu zajednicu tako i za region, a i šire.

(Zvornicki.ba)