Na bolji svijet preselio dr. Ismet Smailović dobitnik nagrade “hasan Kaimija”

0
Na Ahiret preselio dr. Ismet Smailović

U Banjoj Luci je 12. februara, u 97. godini života, preminuo profesor doktor Ismet Smailović, najstariji bosanskohercegovački lingvista. Ismet je jedan od dobitnika nagrade za životno dijelo “Hasan Kaimija”.

Na Ahiret preselio dr. Ismet Smailović

Dženaza i ukop obavili su se u četvrtak, 15.2.2018, u 13 sati u Banjoj Luci u haremu Dolac.

Prof. dr. Ismet Smailović rođen je 1921. g. u selu Ćehaje, općina Srebrnik kod Tuzle. Osnovnu školu završio je u Tuzli, a realnu gimnaziju u Tuzli i Mostaru. Školovanje je nastavio na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studirajući srpskohrvatski jezik i knji­ževnost jugoslavenskih naroda. Poslije diplomiranja radio je kao profesor srpskohrvatskog jezika i književnosti u nekoliko srednjih škola u Tuzli.

Najprije je radio u Gimnaziji, zatim u Srednjoj tehničkoj školi, pa u Učiteljskoj školi, a nakon toga ponovo u tuzlanskoj Gimnaziji. Otvaranjem Više pedagoške škole u Tuzli izabran je za profesora srpskohrvatskog jezika i tu je dužnost obavljao do 1969. kada su osnovane pedagoške akademije u Bosni i Hercegovini. Te go­dine je izabran za profesora Pedagoške akademije u Tuzli za predmet srpskohrvatski jezik, a 1972. izabran je za profesora istog predmeta na Pedagoškoj akademiji u Banjoj Luci. Na toj dužnosti je umirovljen koncem 1985. godine.
Za vrijeme rada na Višoj pedagoškoj školi u Tuzli stekao je 1964. g. naučno zvanje doktora filoloških nauka, odbranivši doktorska disertaciju Jezik Hasana Kikića na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Do odlaska u mirovinu prof. dr. sc. Ismet Smailović je pored predavačkog rada obavljao više dužnosti. Bio je zamjenik direktora Više pedagoške škole i Pedagoške akademije u Tuzli, zatim prodekan Pedagoške akademije u Banjoj Luci, šef Katedre za srpskohrvatski jezik i književnost na Višoj pedagoškoj školi u Tuzli, šef Katedre za srpskohrvatsi jezik i književnost na Pedagoškoj akademiji u Banjoj Luci, predsjednik Savjeta Pedagoške akademije u Tuzli, pred­sjednik Savjeta Pedagoške akademije u Banjoj Luci, viši naučni saradnik Instituta za jezik i književnost u Sarajevu, član Naučnog vijeća Instituta za jezik i književnost u Sarajevu, član Savjeta Instituta za jezik i književnost u Sarajevu, član redakcije časo­pisa Književni jezik u Sarajevu, član redakcije časopisa Prilozi nastavi srpskohrvatskog jezika i književnosti u Banjoj Luci, član Savjeta časopisa Putevi u Banjoj Luci, član Komisije za izdavačku djelatnost Univerziteta u Banjoj Luci, te predsjednik podružnice Društva nastavnika srpskohrvatskog jezika i književnosti u Tuzli.

Svoju naučnu popu­larnost stekao je ne samo po brojnosti i raznovrsnosti svojih stručnih i naučnih radova već i po njihovoj kvaliteti. Prof. dr. sc. Ismet Smailović je oženjen, ima dva sina i tri unuke. Dobitnike je Povelje za životno djelo „Hasan Kaimija” za 2010. godinu. Medžlis Islamske zajednice Tuzla je 2011. godine prof. dr. Ismetu Smajloviću dodijelio Povelju “Muhamed Hevai Uskufi” za doprinos u razvoju bosanskohercegovačke lingvistike i filologije”.

Na Ahiret preselio dr. Ismet Smailović

Samo jedan mali dio bibliografije naučnih i stručnih radova K NJ I G E

1. Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini, Institut za književnost i jezik u Sarajevu, Odjeljenje za jezik, Monografije I, Sarajevo 1977.

2. Jezik Hasana Kikića, ”Glas”, Banja Luka 1979.

3. Muhamed Havai Uskufi, ”Univerzal”, Tuzla 1990. (koautori: Muhamed Huković i Ahmet Kasumović).

4. Bosansko-turski rječnik, Boşnakça-türkçe sözlük, El-Kalem, Sarajevo 2003.

5. Tursko-bosanski rječnik, Türkçe-boşnakça sözlük, Bosanska riječ, Tuzla, 2009.

(Medzlis info Zvornik)