Savremena oprema za tehničare PTT saobraćaja u TŠC Karakaj

0
Od septembra nova stručna zanimanja u srednjim školama koja nedostaju na tržištu rada
Opremljeni kabinet u TŠC Karakaj

Uz veliku podršku Pošta Srpske, nastavljena je modernizacija opreme i softvera u TŠC Karakaj, kako bi se srednjoškolcima omogućilo da se lako prilagode obavezama koje ih čekaju u profesionalnoj karijeri.

Savremena oprema za tehničare PTT saobraćaja u TŠC Karakaj
Opremljeni kabinet u TŠC Karakaj

U saradnji sa Poštama Srpske u računarskom kabinetu, a za potrebe što kvalitetnijeg izvođenja praktične nastave na smeru PTT saobraćaj, instaliran je elektronski šalterski sistem. Na taj način učenicima je omogućeno da nakon sticanja teorijskih znanja, sve usluge realizuju kroz elektronski šalterski sistem i time vide celokupan proces rada elektronskog poslovanja i obrade podataka.

Praktična nastava će u narednom periodu, a zahvaljujući novom softveru, biti organizovana na još višem nivou izvođenja, jer omogućava praktična znanja i mogućnost učenicima ovog obrazovnog profila da nakon završenog školovanja samostalno mogu obavljati usluge u svim sektorima koji koriste ovakav način poslovanja, a to su zapravo svi informaciono-komunikacioni sektori, sektori bankarstva i šaltersko-provajdersko uslužnog sektora.

Predmetni profesori su saglasni da je ovo veliki korak u unapređenju kvaliteta nastave.
Korišćenjem ovog programskog rešenja veći broj časova, osim onog što provedu prilikom posete radnoj jedinici ili šalter sali, daje budućim tehničarima PTT saobraćaja jednu apsolutnu samostalnost i ne stvara nepoznanicu korišćenja elektronskog šalterskog sistema koji se pred njima budu našli. Dobro je poznato da danas sve delatnosti i privatne i društvene svoje tehnološke operacije obrađuju kroz slične aplikativne programe,” – ističu predmetni nastavnici i zahvaljuju se svima koji su uložili napore da se realizuje ovakva jedna umrežena šalter sala u školskom kabinetu.

Modernizacija Tehničkog – školskog centra u Karakaju se ovim nastavlja.

(jutsczv.org)