Održana 14. redovna sjednica Skupštine grada, odvoz smeća moraju plaćati svi

0
Na 18.sjednici Skupštine grada odbornici usvojili odluke za kreditno zaduženje FK Drina, kupovinu 500kvadratnih metara za potrebe vrtića, imenovali direktore Javnih ustanova...

Danas je održana 14. redovna sjednica Skupštine grada Zvornika. Najviše rasprave izazvala je Odluka kojom se svi građani na cijelom teritoriju grada Zvornik obavezuju da u buduće plaćaju odvoz smeća. Iz gradske uprave je naglašeno da je Odluka u skladu sa odlukama iz okruženja i Evropske Unije i da će pomoći da Zvornik bude čišći.

Održana 14. redovna sjednica Skupštine grada, odvoz smeća moraju plaćati svi

U centru grada iznos plaćanja odvoza smeća obračunavat će se prema površini stambenog prostora dok će na selima naplaćivati po domaćinstvu. Građani uskoro mogu očekivati fakture za odvoz smeća tj.komunalne usluge na cijelom teritoriju grada Zvornik. Da usluga bude što kvalitetnija iz AD Vodovod i komunalije pobrinuli su se da samo u prošloj godini nabave 350 novih kontejnera za smeće.

Na današnjoj sjednici odbornici su usvojili Odluku o osnivanju Privrednog savjeta grada Zvornika kao savjetodavnog tijela koje će davati mišljenja i preporuke i pokretati inicijative o pitanjima koja se odnose na stanje privrede, društvenih djelatnosti i mjerama za unapređenje lokalnog ekonomskog razvoja.

Odlukom su imenovana 34 člana Privrednog savjeta iz oblasti privrede, javnih preduzeća i Gradske uprave, a predsjednik je po funkciji gradonačelnik grada.

Održana 14. redovna sjednica Skupštine grada, odvoz smeća moraju plaćati svi
Prvi čovjek grada

Na sjednici je jednoglasno usvojen Izvještaj o radu gradonačelnika i Gradske uprave grada Zvornika u 2017. godini. Istaknuto je da je Gradska uprava u proteklih godinu dana održala kontinuitet u radu i napredovala u svim oblastima koje su obuhvaćene izvještajem. Takođe je naglašeno da se opredjeljenost gradonačelnika ogleda u redovnoj modernizaciji rada administracije i zadovoljnim građanima grada Zvornik.
Odbornici su jednoglasno podržali i Program rada gradonačelnika grada i Gradske uprave Zvornik za 2018. godinu u kome je istaknuto da je Program sačinjen u skladu sa zakonskim procedurama i okvirima, ali i uz uvažavanje potreba građana Zvornika. Navedeno je da je cilj rada gradonačelnika i Gradske uprave u 2018. godini sistemsko rješavanje svih problema i kontinuirano otklanjanje prepreka u radu i životu na prostoru grada.

Zamjenik gradonačelnika Zvornika Bojan Ivanović je istakao da jednoglasno usvajanje Izvještaja o radu potvrđuje da su odbornici zadovoljni onim što je urađeno.

Održana 14. redovna sjednica Skupštine grada, odvoz smeća moraju plaćati svi
Bojan Ivanović

– I mi smo zadovoljni, ali smatramo da uvijek može više i bolje i trudićemo se da u ovoj godini rezultati našeg rada na svim poljima budu još bolji. U ovoj godini imamo veliki broj infrastrukturnih projekata, ali najvažniji su dalja rekonstrukcija gradskih ulica, projekti izgradnje vodovoda i kanalizacije, regulisanje obaloutvrda rijeka Sapne i Drine, početak radova na izgradnji objekta za Okružni sud, Privredni sud, Tužilaštvo i Pravobranilaštvo, fiskulturne sale u Karakaju, parkinga i brojni drugi projekti – rekao je Ivanović.

Na sjednici je usvojena i Odluka o komunalnom redu na području grada Zvornika koja nije pretpjela značanije izmjene u odnosu na važeću Odluku. Jedna od izmjena je da je u slučaju promjeni korisnika usluge, korisnik usluge dužan da o tome obavijesti davaoca komunalne usluge. Ukoliko to ne učini nakanadu za komunalne usluge plaćati vlasnik odnosno korisnik nekretnine. Definisano je i da se krupni otpad u gradu Zvorniku odlaže pored kontejnera ponedeljkom od 14:00 časova i utorkom do 07:00 časova. Propisana je i zabrana spaljivanja kućnog otpada na području grada.
Odbornici su usvojili i Odluku o komunalnoj naknadi koja se donosi prvi put. Ova naknada služiće za finansiranje zajedničke komunalne potrošnje i stupiće na snagu 1. januara naredne godine. Danas je donesen Program zajedničke komunalne potrošnje za 2018. godinu za čiju je realizaciju u gradskom budžetu planirano 846.240 KM. Ova sredstva biće utrošena za čišćenje javnih površina, održavanje javnih saobraćajnih površina i saobraćajne signalizacije, uklanjanje divljih deponija, zimsko održavanje ulica, trotoara i lokalnih puteva, zoohigijenu i javnu rasvjetu u naseljenim mjestima.

Održana 14. redovna sjednica Skupštine grada, odvoz smeća moraju plaćati svi
Milan Cvijetinović načelnik odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti grada Zvornik

Odbornici su donijeli i Program korištenja budžetskih sredstava za podsticaj razvoja poljoprivrede na području grada Zvornik za 2018. godinu. Za ove namjene u budžetu grada planirana su sredstva u iznosu 320.000 KM. Pored ovih sredstava biće izdvojeno još 35.000 KM za finansiranje 10 protivgradnih stanica na teritoriji grada. Novine u programu su da će Gradska uprava u okviru podrške ruralnom razvoju podijeliti, na osnovu javnog poziva, za 50 poljoprivrednika pakete koštičavog voća za jesenju sadnju. Druga novina je i podsticaj za nabavku novih plastenika gdje je planirano da se do 30 posto cijene sufinasira do strane Gradske uprave. Ukupan iznos sredstava za 2018. godinu za podsticaj razvoja poljoprivrede veći je za 40.000 KM nego 2017. godine. Odbornici su usvojili i Izvještaj o stanju u poljoprivredi grada Zvornika sa pregledom ostvarenih regresa i podsticaja u 2017. godini.

Na današnjoj redovnoj sjednici gradske Skupštine donesene su i Odluka o usvajanju Plana korišćenja sredstava privrednih društava i drugih pravnih lica koja imaju sjedište na području grada Zvornik za realizaciju posebnih mjera zaštite od požara za 2018. godinu, Odluka o usvajanju Plana korištenja prihoda ostvarenih po osnovu naknada za eksploataciju šuma za 2018.godinu, Izvještaj o radu Komisije za povratak, razvoj i integraciju za 2017. godinu, Odluka o kupovini poslovnog prostora, te Odluka o kupovini nekretnina označenih kao kp.br.5840/3 KO Zvornik.

(Zvornicki.ba)