Ogromno klizište pokrenuto u mjestu Striježevo kod Križevića, put oštećen, kuće u opasnosti (FOTO)

0
Ogromno klizište pokrenuto u mjestu Striježevo kod Križevića, put oštećen, kuće u opasnosti (FOTO)

Nagla promjena temperature na području cijelog Zvornika uzrokovala je otapljanje snijega i porast vodostaja rijeka i potoka. Nažalost velike količine vode uzrokovale su i pomjeranje tla na više lokacija. Najveće klizište je prema informacijama portala Zvornicki.ba pokrenuto u mjestu Strijževo mjesna zajednica Križevići.

Ogromno klizište pokrenuto u mjestu Striježevo kod Križevića, put oštećen, kuće u opasnosti (FOTO)

U Striježevu klizište je nastalo prilikom otpanja snježnih padavina. Širina klizišta je više od stotinu metara i kreće se prema lokalnom putu kojeg je jako oštetila i vjerovatno će u narednim danima u potpunosti prekinuti. Ukoliko se klizište nastavi kretati ovim intenzitetom i širite ser postoji velika mogućnost da dođe do ugrožavanja nekoliko porodičnih kuća u ovom dijelu Striježeva.

Ogromno klizište pokrenuto u mjestu Striježevo kod Križevića, put oštećen, kuće u opasnosti (FOTO)
Put u Striježevu

Gradska uprava i Civilna zaštita grada Zvornik uredno su obavješteni o novonastalom klizištu. Predstavnici Civilne zaštite i gradske uprave su izlazili u Striježevo i evidentirali problem.

Ogromno klizište pokrenuto u mjestu Striježevo kod Križevića, put oštećen, kuće u opasnosti (FOTO)
Klizište ugrožava porodične kuće u Striježevu

U narednim danima se očekuje izrada plana sanacije i predračuna. Mještani se nadaju i što skorijem početku radova na sanaciji klizišta.

Ogromno klizište pokrenuto u mjestu Striježevo kod Križevića, put oštećen, kuće u opasnosti (FOTO)
Put oštećen na više mjesta

Mjesna zajednica Križevići je bila među najpogođenijim mjesnim zajednicama prilikom elementarne nesreće 2014.godine. Tada je ova mjesna zajednica pretrpjela milionske štete od nastalih klizišta kojih je bilo preko stotinu. Mnoga nikada nisu sanirana. Više od tri godine je trajao proces sanacije udarnih klizišta koja su ugrožavala porodične kuće i lokalne puteve.

(Zvornicki.ba)