Proljećno prebrojavanje divljači u lovačkim udruženjima regije Birač

Proljećno prebrojavanje divljači u lovačkim udruženjima regije Birač

U lovačkim udruženjima regije Birač u toku je proljećno prebrojavanje divljači. Inventurisanje lovnog područja, koje je preduslov dobrog gazdovanja i korištenja divljači, pred predstojeću lovnu sezonu, među 2.200 lovaca ove regije, jedan je od najvažnijih zadataka u mjesecu martu.

Proljećno prebrojavanje divljači u lovačkim udruženjima regije Birač

Lovačko udruženje „Soko“ iz Kozluka, prebrojavanje divljači organizovalo je 10. marta na četiri lokacije.
U ovoj akciji, koja je trajala od 8 do 13 časova, učestvovalo je oko 200 lovaca, što predstavlja veoma dobar odziv imajući u vidu da udruženje broji oko 300 članova.
Predsjednik „Sokola“ Rade Stević izrazio je zadovoljstvo pristupom, organizacijom i posebno masovnošću lovaca u evidentiranju divljači.
-Rezultati prebrojavanja pokazali su da u lovištu imamo zavidan broj divljači. Naš cilj kome godinama težimo i u duhu koga se i ponašamo je da uvijek u lovište više unesemo divljači, nego što iz njega izlovimo – ističe Stević, naglašavajući da minula zima i niske temperature nisu ostavile veće posljedice po zaštićenu divljač.
Glavni lovovođa u LU „Soko“ Milan Stjepanović-Ćepalo kaže da je akcija prebrojavanja veoma značajna, jer se na ovaj način utvrđuje brojnost divljači u lovištu, odnosno broj lovnih dana u predstojećoj lovnoj sezoni.
-Na osnovu akcije prebrojavanja divljači, pravimo lovnu kartu i kalendar lova koliko će se loviti pojedine vrste divljači – navodi Stjepanović.
On kaže da je akcija prebrojavanja ozbiljno shvaćena u svih devet lovnih sekcija udruženja, te da je učestvovao i jedan broj lovaca koji privremeno žive i rade u inostranstvu, prije svega Njemačkoj, Švajcarskoj i Austriji.
Ako je suditi po rezultatima prebrojavanja, kozlučki lovci, pred narednu lovnu sezonu, kad je u pitanju plemenita divljač, raspolažu sa oko 480 jedinki fazana, zatim oko 780 zečeva i oko 260 grla srneće divljači.
Nakon uspješnog prebrojavanja divljači, u Pađinama je organizovan i ručak sa lovačkim paprikašom za sve učesnike ove akcije.

M. Lazarević

Proljećno prebrojavanje divljači u lovačkim udruženjima regije Birač

Proljećno prebrojavanje divljači u lovačkim udruženjima regije Birač

Proljećno prebrojavanje divljači u lovačkim udruženjima regije Birač

Proljećno prebrojavanje divljači u lovačkim udruženjima regije Birač

(Lovački savez RS)