ZA 20 NAJBOLjIH STUDENATA – Uručene opštinske stipendije

0
ZA 20 NAJBOLjIH STUDENATA - Uručene opštinske stipendije

Mali Zvornik izdvojio je dva miliona dinara za stipendiranje 20 najuspešnijih studenata sa područja opštine u 2018. godini.

ZA 20 NAJBOLjIH STUDENATA - Uručene opštinske stipendije

Stipendije studentima svečano je uručio zamenik predsednika malozvorničke opštine Miloš Radojčić, čestitajući im na dosadašnjem uspešnom školovanju i poželevši da tako nastave.

– Posle proceduralnih radnji, konačno smo završili ovaj konkurs i isplatili studentima retroaktivno po 40.000 dinara, za protekla četiri meseca. Opština na ovaj način želi da ih nagradi i olakša im školovanje. Stipendije će biti isplaćivane 10 meseci, počev od oktobra 2017. godine, u jednakim mesečnim ratama, po 10 hiljada dinara – rekao je za LN Radojičić.

On je objasnio da je pravo na stipendiranje ove godine ostvarilo 15 studenata, koji su upisali jednu od godina osnovnih studija u trajanju od najmanje četiri godine, za koje je zakonom predviđeno da imaju zbir od 240 ESPB (Evropski sistem prenosa bodova), od druge do poslednje ili master akademskih studija, kao i pet studenata koji su upisali jednu od godina osnovnih studija za koje je zakonom predviđeno da imaju zbir od 180 ESPB, od druge do poslednje godine studija. Ostali uslovi za ostvarivanje prava na opštinsku stipendiju namenjenu studentima bili su da se studiranje odvija na teret buxeta, da tokom studija imaju prosečnu ocenu najmanje 8,50, da tokom studija nisu obnavljali nijednu godinu, da su položili sve ispite iz prethodnih godina i da imaju prebivalište na teritoriji Malog Zvornika najmanje tri godine.

(Lozničke novosti)