Srebrenica: Rekonstrukcija Doma zdravlja

Srebrenica: Rekonstrukcija Doma zdravlja

Rotari klub Srebrenica obezbijedio je sredstva za rekonstrukciju Doma zdravlja Srebrenica. Tim povodom, danas je potpisan sporazum između Rotari kluba i načelnika opštine Srebrenica.

Srebrenica: Rekonstrukcija Doma zdravlja

Projekat podrazumijeva nabavku opreme za laboratoriju, renoviranje svih prostorija koje koristi laboratorija, djelimičnu sanaciju krova glavne zgrade Doma zdravlja i izradu toplotne fasade.

„Ja se nadam da ćemo ovim projektom, odnosno nakon završetka radova, pristupiti obuci menadžmenta medicinskog i nemedicinskog osoblja u samom Domu zdravlja, kako bi mogli bez problema koristiti opremu koju budu dobili, ali i da steknu nova znanja koja će im pomoći da ostvare uštede nakon ovog renoviranja“, izjavio je Nedeljko Simić, koordinator projekta.

Srebrenica: Rekonstrukcija Doma zdravlja

Načelnik opštine istakao je odličnu saradnju Rotari kluba i Opštine.

„Oni zaista dosta napora ulažu i doprinijeli su da Srebrenica dobije brojne domacije. Tako je bilo i ovaj put. Mi smo još kod usvajanja Budžeta opštine za ovu godinu uvrstili da opština participira u ovom projektu. Opština će participirati sa iznosom od 50.000 maraka, i imaćemo jednu zaokruženu cjelinu kada je u pitanju Dom zdravlja, pored onoga što je urađeno u prošloj godini“, rekao je načelnik opštine Srebrenica.

(UPS Media)