URHDIO „Leptir“ Srebrenica: „Ekonomska podrška djevojkama i ženama sa invaliditetom i majkama djece sa invaliditetom“

0
URHDIO „Leptir“ Srebrenica: „Ekonomska podrška djevojkama i ženama sa invaliditetom i majkama djece sa invaliditetom“

Predstavnici URHDIO „Leptir“ Srebrenica počeli su sa implementacijom projekta „Ekonomska podrška djevojkama i ženama sa invaliditetom i majkama djece sa invaliditetom iz Srebrenice i Bratunca“.

URHDIO „Leptir“ Srebrenica: „Ekonomska podrška djevojkama i ženama sa invaliditetom i majkama djece sa invaliditetom“

Cilj projekta je jačanje uloge djevojaka i žena sa invaliditetom i majki djece sa invaliditetom, kao jednog od ravnopravnih nosilaca realizacije programa integrisano-ekonomskog osnaživanja, putem pokretanja vlastitog mikrobiznisa i stvaranje uslova za ekonomsku samostalnost žene kroz ostvarive uslove za sticanjem dodatne zarade, kako na ruralnom tako i na urbanom prostoru opština Srebrenica i Bratunac. Projektom je obuhvaćeno 12 korisnica.

Aktivnosti projekta su:

Izrada Agende – korisnace bi identifikovale probleme i potrebe sa kojim se svakodnevno susreću u svakodnevnom životu, a koje su vezane za problem ekonomske stabilnosti, kako njih samih tako i njihovih porodica
Organizovanje aktivnosti/radionice ekonomskog osnaživanja: Radionicama će korisnice biti psihosocijalno osnažene, kako bi bile podstaknute da izađu iz kućne izolacije, te da steknu samopuzdanje
Prezentacija Agende – predstavnicima relevantnih lokalnih institucija bi se ukazalo na potrebu za jačanje pozicije u društvu djevojaka i žena sa invaliditetom, te majki djece sa invaliditetom, njihove ekonomske samostalnosti i ravnopravnosti. Kroz ekonomsku stabilnost mogle bi pomoći sebi i svojoj djeci, što nisu u mogućnosti zbog nedostatka ekonomskih sredstava
Prodajni sajam, ulična akcija ili akcija u zajednici: Po završetku svih aktivnosti projekta predviđena je i jedna od promocija prodajna izložba radova proisteklih iz radionica obuke i kućne radinosti. Prodajna izložba je predviđena u Dnevnom centru „Leptir“ u Potočarima, opština Srebrenica.

(UPS Media)