Rudnik Sase u ovoj godini investira u nove otkopne blokove

0
Rudnik Sase u ovoj godini investira u nove otkopne blokove
FOTO: Arhiv

Rudnik olova i cinka Gross iz Srebrenice zabilježio je rekordnu proizvodnju rude u 2017. godini i za 4,5% premašio plan, pokazuje godišnji izvještaj o poslovanju Rudnika, u kome je planirano i značajno povećanje ulaganja za 2018., saopšteno je iz menadžmenta ovog rudnika.

Rudnik Sase u ovoj godini investira u nove otkopne blokove

U toku 2017. proizvedeno je 347.500 tona rovne rude, što je postignuto, između ostalog, i investicionim ulaganjima u vrijednosti od 3.410.911,56 КМ.

Osim redovnih aktivnosti, posebno bitan segment bio je rad na izradi istražnih hodnika i istražnih bušotina u jami i na površini, na osnovu kojih su dokazane dodatne rudne rezerve u visini godišnje proizvodnje.
U rudniku je u prošloj godini na ležištu Vitlovac otvoren i novi istražno pripremni hodnik Iva, koji je izuzetno značajan za budućnost rudnika i kontinuitet proizvodnih aktivnosti na novim ležištima.

U toku 2018. godine rudnik planira da udvostruči investiciona ulaganja, prije svega u opremu, objekte i u projektnu dokumentaciju, kao i u rudarsko-pripremne radove.

Cilj ovih ulaganja u tekućoj godini je da se ukupna proizvodnja održi na nivou od 345.000 tona rovne rude, da se izradi hodnik po rudi u reviru Vitlovac, zatim da se pripremaju novi otkopni blokovi kako bi se obezbijedio kontinuitet proizvodnje u dužem periodu.

Prema izvještaju o poslovanju, u 2017. godini Rudnik Gross je na ime koncesione naknade na račun budžeta Republike Srpske, sa šifrom opštine Srebrenica, uplatio iznos od 1.694.240,60 KM, što znači da je od potpisivanja Ugovora o koncesiji 2007. do kraja 2017. u ovu svrhu Rudnik uplatio ukupno 11.566.599,20 KM. Visina naknade se utvrđuje kvartalno, u zavisnosti od kretanja cijena metala na londonskoj berzi, navodi se u saopštenju.

(Esrebrenica)