Zvornik učestvuje u akciji „Sat za planetu Zemlju“

0
Zvornik učestvuje u akciji „Sat za planetu Zemlju“
Sat za planetu Zemlju

U subotu, 24. marta 2018. godine grad Zvornik zajedno sa više od 7000 gradova i mjesta širom svijeta pridružiće se akciji pod nazivom „Sat za planetu Zemlju“ i na jedan sat isključiti javnu rasvjetu u jednom dijelu grada.

Zvornik učestvuje u akciji „Sat za planetu Zemlju“
Sat za planetu Zemlju

Akcija je pokrenuta 2007. godine u Australiji kada je više od dva miliona domaćinstava učestvovalo u gašenju svjetala. Danas 187 zemalja širom svijeta na svim kontinentima sa više stotina miliona učesnika podržava „Sat za planetu Zemlju“.

Zvornik je jedan od 20 gradova u BiH koji se redovno uključuje u ovu akciju i učestvuje u kampanji podizanja svijesti kod građana o važnosti čuvanja životne sredine i planete na kojoj svi zajedno živimo.

(Grad Zvornik)