U Sasama čišćenje korita Saške rijeke do rijeke Drine

0

Iz Kompanije “Groos” PJ Rudnik olova i cinka Sase završili su prvu fazu sanacije štete čišćenje bazena tehnološke vode i oboda korita Dimnićkog potoka.

U Sasama čišćenje korita Saške rijeke do rijeke Drine

Nakon završetka radova na samom flotacijskom odlagalištu i čišćenja hidroevakuacionog kanala, danas su započeti radovi na čišćenju korita Saške rijeke, sve do njenog ulivanja u Drinu.

Angažovane su i cisterne kojima se čisti mulj, a angožavni su ljudstvo i mehanizacija ove kompanije koja već četiri dana je na terenu.

U Sasama čišćenje korita Saške rijeke do rijeke Drine

U nedjelju, 24. marta, došlo do izlivanja manje količine jalovine u akumulacioni prostor tehničke vode i u hidroevakuacioni kanal koji vodi u Sašku rijeku Sasama izazavanog djelovanjem prirode, otapanje snijega, bujične i podzemne vode.

(esrebrenica)