Bosna i Hercegovina bez mina za sigurniju budućnost djece

0
Bosna i Hercegovina bez mina za sigurniju budućnost djece
FOTO: Ilustracija

ZAJEDNIČKO SAOPŠTENJE ZA MEDIJE od Evropska unija u BiH, World Vision, UDAS povodom 4. aprila – Dan svjesnosti o opasnosti od mina i pomoći žrtvama mina. U nastavku saopštenje prenosimo u potpunosti.

Bosna i Hercegovina bez mina za sigurniju budućnost djece
FOTO: Ilustracija

Bosna i Hercegovina bez mina za sigurniju budućnost djece

BiH se i dalje suočava sa ozbiljnim problemom kontaminacije minama, jer mine i eksplozivna sredstva zaostala iz rata predstavljaju direktnu pretnju sigurnosti i životima 545.000 građana. Ozbiljnost problema potvrđuje i podatak da je od 1992. godine oko 8.386 ljudi stradalo od mina u BiH.

Dočekujemo 4. april, međunarodni Dan svjesnosti o opasnosti od mina i pomoći žrtvama mina, sa velikim očekivanjima da bi ove godine mogli vidjeti obnovljenu predanost nadležnih vlasti, koji upravljanju protivminskim djelatnostima, u ispunjavanju preostalih obaveza iz Konvencije o zabrani protivpješadijskih mina.

Ovo se odnosi na obaveze da se osigura podrška žrtvama mina u rehabilitaciji i integraciji, kao i čišćenju preostalih miniranih teritorija što prije, ali ne kasnije od 2025. godine. I zaista, vrijeme je da se ove obaveze privedu kraju!
Protivpješadijske mine izazivaju patnju i stradanja i predstavljaju ozbiljnu prepreku ekonomskom razvoju.

Također, sprečavaju povratak izbjeglica i raseljenih lica, te uspostavljanje normalnih društvenih tokova i sigurnog okruženja. Evropska unija je snažno posvećena potpunoj eliminaciji protivpješadijskih mina u Bosni i Hercegovini i podržava prava žrtava mina i njihovih porodica na podršku i rehabilitaciju.

Od 1996. godine, EU je uložila 46 miliona eura u sektoru deminiranja u BiH, čime je potvrdila svoju posvećenost ovom važnom pitanju. Nevladina organizacija World Vision, u partnerstvu sa Organizacijom amputiraca „UDAS“,
doprinosi ovom zahtjevnom cilju kroz projekat „Integrisana socio-ekonomska podrška žrtavama mina u BiH“.

Projekat, kojeg finansira Evropska unija, obezbjeđuje socio- ekonomsko osnaživanje i integraciju žrtava mina i njihovih porodica u 11 opština ugroženih minama u BiH. Oko 50 preživjelih od mina će imati mogućnost da poboljšaju vještine u upravljanju malim biznisom, nakon čega će im biti nabavljena oprema i osigurana stručno
tehnička podrška u razvoju njihovih biznisa.

Dodatno, 170 članova njihovih porodica, uključujući i 61 maloljetno dijete, će takođe imati koristi od projekta.
Evropska unija i World Vision su udružili snage u podizanju svjesnosti o pravima i potrebama žrtava mina i djece žrtava mina u BiH. Djeca žrtve mina ne bi smjela biti zanemarena.

Broj djece stradale od mina u BiH se značajno smanjio tokom posljednje decenije, međutim, mnoga djeca nastavljaju da žive u zajednicama ugroženim minama, gdje je njihova sigurnost i pravo na bezbrižno djetinjstvo i dalje ugroženo. Djeca koja su izgubila člana porodice u minskom incidentu ili koja žive u porodici sa odraslim preživjelim od mina, se također nose sa značajnim izazovima oporavka od gubitka ili nedovoljne podrške od strane nosioca domaćinstva i součavaju se sa siromaštvom.

Neka djeca napuštaju školu, jer moraju da rade ili da se brinu o roditeljima. Politički lideri i državne vlasti nadležne za protivminsko djelovanje se pozivaju da daju doprinos da se izazovi koji se tiču uticaja mina u BiH završe što prije.

(Evropska unija u BiH, World Vision, UDAS)