PROJEKAT “JADAR” – Po svetskim standardima projekat vrednosti preko 100 miliona dolara

0
PROJEKAT “JADAR” - Po svetskim standardima projekat vrednosti preko 100 miliona dolara
FOTO: Loznicke novosti

Zajednički osiguravamo da će projekat “Jadar” biti sproveden u skladu sa svetskim standardima zaštite životne sredine i saradnje sa lokalnom zajednicom.To je ove sedmice izjavio ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić posle drugog sastanka zajedničke Radne grupe za primenu projekta “Jadar”, kojim je predviđena eskploatacija litijuma i borata kod Loznice.

PROJEKAT “JADAR” - Po svetskim standardima projekat vrednosti preko 100 miliona dolara
FOTO: Loznicke novosti

Kako je saopšteno na sajtu Ministarstva rudarstva i energetike, primena najsavremenijih tehnologija, posebno u eksploataciji i preradi mineralnih sirovina, rezultiraće višestrukim koristima za lokalnu zajednicu, ali i državu u celini. Radna grupa je razmotrila dinamiku procesa izdavanja dozvola i pitanja u vezi kako sa postojećom, tako i sa nedostajućom infrastrukturom.

Kompanija je u fazi izrade Studije prethodne opravdanosti projekta, a ukoliko analize pokažu opravdanost, prema planiranoj dinamici projekta, početak proizvodnje očekuje se 2023. godine. Sastanku su prisustvovali predstavnici resornih ministarstava, grada Loznice i kompanije Rio Sava Exploration, u sastavu grupacije “Rio Tinto”.

Područje posebne namene za realizaciju projekta eksploatacije i prerade minerala jadarita “Jadar” obuhvaćeno je u celini ili u delu 17 katastarskih opština Grada Loznice kao i u celini pet katastarskih opština Krupnja. Na ovom prostoru utvrđena su ležišta novog litijum-bornog minerala, jadarita, sa visokom koncentracijom litijuma (Li).

Resursi u Jadarskom basenu kod Loznice procenjeni su u martu 2017. od strane kompanije “Rio Tinto”, na 136 miliona tona sa srednjim sadržajem Li2O od 1,86 odsto i B2O3 od 15,4 odsto. Inače, Vlada Srbije i kompanija “Rio Tinto” potpisale su krajem jula prošle godine Memorandum o razumevanju u vezi s primenom projekta “Jadar”.

Ležišta litijum-borata svetske klase kompanija “Rio Tinto” otkrila kod Loznice 2004. godine. Sadrži jadarit, novi jedinstveni mineral litijum-natrijum-borosilikat koji je pronađen jedino u Srbiji. Kompanija “Rio Tinto” do sada je u projekat “Jadar” uložila više od 90 miliona dolara.

(Loznicke Novosti)