RUDNIK “VELIKI MAJDAN” – Za rudnu rentu uplatili 65 miliona

RUDNIK “VELIKI MAJDAN” - Za rudnu rentu uplatili 65 miliona

Rudnik olova i cinka “Veliki majdan” kod Ljubovije, koji je u većinskom vlasništvu britanske kompanije “Mineko”, poslovao je stabilno i uspešno u prošloj godini, u kojoj je uspeo da ispuni planiranu proizvodnju od oko 50.000 tona rude.

RUDNIK “VELIKI MAJDAN” - Za rudnu rentu uplatili 65 miliona

Rudnik je zabeležio rast dobiti u odnosu na prethodnu godinu, zahvaljujući porastu cena na tržištu metala, a to je doprinelo i da se u buxet Republike Srbije na ime rudne rente uplati oko 65 miliona ili 30 odsto više nego u prethodnoj godini.

Od 2009. godine, kada je u rudniku “Veliki majdan” ponovo pokrenuta proizvodnja, prerađeno je više od 450.000 tona rude, proizvedeno oko 28.000 tona koncentrata olova i više od 33.000 tona koncentrata cinka.

U ovoj godini, Rudnik ima plan da proizvodnju održi na istom nivou, s tim da će nastaviti ulaganja u obnavljanje opreme u iznosu od milion dolara, dok će u istražne radove biti investirano takođe oko milion dolara.

Ovo preduzeće zapošljava 300 radnika i izuzetno je značajno za lokalnu zajednicu. Rudnik je u prošloj godini u saradnji sa lokalnom samoupravom radio na revitalizaciji i asfaltiranju 11 km lokalnog puta, pomaže rad lokalnih sportskih i kulturno-umetničkih društava, darovao je sredstva za nabavku medicinske opreme u Ljuboviji i Loznici. Kako ističu u “Velikom majdanu”, jalovište ovog rudnika koje je zajedno sa branom kompletno sanirano pre deset godina, kada je “Mineko” preuzeo odgovornost, i dalje je jedno od najbezbednijih u Srbiji.

Ovaj rudnik bio je potpuno potopljen, a iz stečaja je izašao 2006. godine kada ga je preuzeo britanski “Mineko” sa partnerima. Radovi na sanaciji i revitalizaciji rudnika Veliki majdan trajali su do 2009. godine.

Pored rudnika “Veliki majdan”, “Mineko” sa svojim partnerima upravlja sa još dva rudnika olova i cinka u Srbiji – rudnikom kod Gornjeg Milanovca i “Bosil-metalom” kod Bosilegrada, gde je pokrenuta pilot proizvodnja. U BiH, “Mineko” upravlja rudnikom olova i cinka “Gros”, sprovodi istražne radove u starom rudniku antimona kod Novog Goražda, a prošle godine pokrenuta je proizvodnja i u rudniku ceruzita kod Olova.

U Čelebićima kod Foče su uspešno završeni istražni radovi i overen je elaborat o rudnim rezervama. Inače, “Mineko” je međunarodna grupa kompanija čije su osnovne delatnosti trgovina obojenim metalima i rudnim koncentratima, investiranje u rudarstvo i geološka istraživanja, posluje na četiri kontinenta: u Evropi, Aziji, Africi i Severnoj Americi sa godišnjim prometom između 250 i 350 miliona dolara.

(Loznicke Novosti)