Osnovni sud Zvornik : Sedmica sudskog poravnanja od 17. do 28. aprila

Predsjednica Osnovnog suda u Zvorniku priznala da je duže od godinu kasnila s donošenjem presude
FOTO: Arhiv-Ilustracija

U Osnovnom sudu u Zvorniku kao i u u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH u periodu od 17. do 28. aprila 2018. godine. Održava se „Sedmica sudskog poravnanja“.

Osnovni sud Zvornik : Sedmica sudskog poravnanja od 17. do 28. aprila

Cilj organizovanja “Sedmice sudskog poravnanja” jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke. Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan uticaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda.

Predsjednica Osnovnog suda u Zvorniku Slavica Tadić je rekla da će u periodu od 17. do 28. aprila sve sudije kod kojih stranke imaju predmete i zainteresovane su da ga zaključe sudskim poravnanjem , sudija primiti u toku radnog vremena bez posebne najave .

„Obje stranke koje imaju postupak mogu zajedno pristupiti da ih sudija primi radi zaključenja sudskog poravnanja ističe Slavica Tadić

Predsjednica suda Slavica Tadić je rekla da rješavanje predmeta sudskim poravnanjem je bolji način rješavanja spora ,zato što se brže i efikasnije rješava, u interesu je obje strane i dosta je jeftiniji način . Sudsko poravnanje ima status pravosnažne izvršne isprave, bez drugostepenog žalbenog postupka u predmetu i taksa na sudsko poravnanje je duplo jeftijija u odnosu na taksu za presudu rekla je Tadićeva

Ukoliko želite Vaš predmet riješiti sudskim poravnanjem to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi Vaš predmet, na jedan od sljedećih načina:

– samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudskog poravnanja;

– samostalno ili preko zastupnika kontaktirajte sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudskog poravnanja;

– zajedno sa suprotnom strankom, te zastupnikom ukoliko ga imate, u toku navedenog perioda, pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudskog poravnanja.

U skladu sa navedenim Osnovnog suda u Zvorniku pozivaju sve zainteresovane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim Sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskim poravnanjem.

(radioosvit)