Garantni fond potpisao anekse ugovora o garantno-kreditnim linijama

Javna rasprava o izmjeni Regulacionog plana

Garantni fond potpisao anekse ugovora o garantno-kreditnim linijama

Garantni fond Republike Srpske i Grad Zvornik potpisali su u septembru 2017. godine godine Protokol o saradnji koji podrazumijeva međusobnu saradnju sa ciljem unapređivanja industrijske proizvodnje, poljoprivredne proizvodnje,  razvoja turizma, malih i srednjih preduzeća i drugih oblasti.

Garantni fond Republike Srpske obavještava da je 14. februara 2018. godine sa Komercijalnom bankom a.d. Banjaluka potpisao Aneks ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, kojim se uvode dvije garantno-kreditne linije uz posebne uslove i to:

  1. Garantno-kreditna linija za podršku, razvoj i unapređenje poljoprivrede na području Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH i
  2. Garantno-kreditna linija za podsticaj razvoja privrednih subjekata sa područja Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH .

Više informacija na linkovima:

http://www.kombank-bl.com/krediti-uz-garanciju-gfrs

http://www.kombank-bl.com/krediti-za-podrsku-razvoj-i-unapredjenje-poljoprivrede-na-podrucju-republike-srpske-i-distrikta-brcko

http://www.kombank-bl.com/krediti-za-podsticaj-razvoja-privrednih-subjekta-sa-podrucja-republike-srpske-i-distrikta-brcko

Garantni fond Republike Srpske 14. marta 2018. godine potpisao je sa Pavlović International bank a.d. Bijeljina Aneks ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, kojim se uvode dvije garantno-kreditne linije uz posebne uslove i to:

  1. Garantno-kreditna linija za kreditiranje preduzetnika i početnog biznisa-start ap na području Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH i
  2. Garantno-kreditna linija za kreditiranje voćarstva na području Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH.

Više informacija na linku:http://www.pavlovic-banka.com/cir/vesti/66._akcija!.html#