Skupština Saveza invalida rada Zvornik: Invalidi rada u veoma teškom položaju

0
Skupština Saveza invalida rada Zvornik: Invalidi rada u veoma teškom položaju

Saveza invalida rada grada Zvornik održao je u četvrtak 19.aprila svoju redovnu godišnju Skupštinu na kojoj je donijeto niz odluka i obilježen jubilej 10 godina postojanja.

Skupština Saveza invalida rada Zvornik: Invalidi rada u veoma teškom položaju

Na sjednici je usvojen Izvještaj o radu Saveza invalida rada grada Zvornika za 2017 godinu , Izvještaj nadzornog odbora o poslovanju , Izvještaj o finansijskom – materijalnom poslovanju, Plan prihoda i rashoda za 2018 godinu .

Predsjednik Saveza invalida rada Zvornik Radenko Josipović istakao je težak položaj invalida rada zbog veoma niskih primanja

“Svi invalidi rada koji su otišli u invalidsku penziju a u pitanju je starost, prema novom Zakonu obračunali su penziju kao da je starosna penziju. Prosječna penzija za 986 invalida rada sa područja Zvornika i  Osmaka sa povećanjem od 2% iznosi negdje prosječno 270 KM , što dovodi u težak položaj invalide rada, naročite one koji imaju manje od 65 godina i koji moraju plaćati sve participacije za liječenje, a konstantno su kod doktora i potrebnu su im lijekovi.

Ostali smo bez ikakvih olakšica ,ukinute su participacije za zdravstevno liječenje, subvenciju struje, dok je ukinuta nadoknada za invalidnost zbog čega ćemo morati tražiti od Ustavnog suda RS da poništi novi zakon

Na sjednici je obilježen i jubiilej deset godina od osnivanja Saveza invalida rada vornik zbog čega su dodjeljene zahvalnice zaslužnim pojedinscima i ustanovama isavezima invalida rada koje su pomogle rad Saveza invalida rada Zvornik.

Zahvalnice su dodjeljenje Gradskoj upravi Zvornik, Crvenom Krstu, Jović Milki predsjednici Saveza invalida rada RS, Dragislavu Mijanovicu predsjedniku Gradske organicacije RVI , Savezu invalida rada opštine Gradiška i Savezima invalida rada gradova Banja Luke i Trebinja.

(osvit)