Dijelovi Kamenice i Drinjače bez struje u utorak

0

Prema dopisu iz Radne jedinice elektrodistribucije Zvornik u toku 24.aprila u utorak dijelovi Zvornika ostat će bez napajanja električnom energijom. Prekidi snadbijevanja električnom energijom vršit će prema utvrđenom planu:

DIjelovi Kamenice i Drinjače bez struje u utorak

Planirana isključenja neće se vršiti u slučaju padavina.

(Zvornicki.ba)