Održana 17. redovna sjednica Skupštine grada

0
Održana 17. redovna sjednica Skupštine grada

Održana je 17. redovna sjednica Skupštine grada Zvornika na kojoj su odbornici jednoglasno usvojili Izvještaj o izvršenju budžeta Grada Zvornik za period 01.01.-31.12.2017.godine prema kojem su ukupni prihodi i primici veći od rashoda za 92.438 KM.

Održana 17. redovna sjednica Skupštine grada

Prema Izvještaju ukupna budžetska sredstva, transferi i primici/prilivi ostvareni su sa 20.705.424 KM. Poreski prihodi ostvareni su u iznosu 14.939.372 KM, a neporeski u iznosu 3.181.073 KM, a ostalo su grantovi, transferi i primici. Rashodi su izvršeni u iznosu 20.612.986 KM.

Odbornici su jednoglasno usvojili i Izvještaj o izvršenju budžeta za period 01.01.-31.03. 2018. godine prema kojem su prihodi i primici u odnosu na rashode veći za 98.532 KM. Ukupna budžetska sredstva, primici/prilivi i neiskorištena sredstva po osnovu obveznica iz prethodnih godina za prva tri mjeseca ove godine izvršena su sa 4.528.856 KM. Rashodi budžeta i izdaci ostvareni su u iznosu 4.430.324 KM.

Na sjednici su jednoglasno usvojene i Odluka o završnom računu budžeta Grada Zvornik za 2017.godinu, kao i Odluka o raspodjeli suficita iskazanog po Godišnjem finansijskom izvještaju za 2017. godinu budžeta Grada Zvornik.

Komentarišući ostvarenje suficita gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović rekao je da je to rezultat racionalne potrošnje i malo boljih prihoda.

– Očekujemo da bude isto i ove godine, kao što se već vidi u izvršenju budžeta nemamo nikakvih kašnjenja u isplatama i sve obaveze izvršavamo na vrijeme – rekao je gradonačelnik.

Usvojena je i Informacija o efektima uvođenja poreza na nepokretnosti u 2017.godini. Skupština grada Zvornika u prošloj godini donijela je dvije poreske stope, od 0,14 posto i od 0,07 posto za preduzeća koja obavljaju proizvodnu djelatnost. Porez na nepokretnosti u 2017. godini u budžetu grada Zvornika ostvaren je sa 673.990 KM što je na nivou prethodne godine.

Održana 17. redovna sjednica Skupštine grada
Načelnik odjeljenja za finansije gradske uprave Zvornik Srđan Despić

Odbornici su usvojili i Odluku o kupovini nekretnina, Odluku o sprovođenju licitacije za dodjelu u zakup javnih površina za postavljanje privremenih objekata – kioska, Odluku o utvrđivanju kriterija i raspisivanje Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora u javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština grada Zvornik, Odluku o formiranju Prvostepene stručne komisije o procjeni potreba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju, Odluku o utvrđivanju kriterijuma i raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Odbora za žalbe Skupštine grada Zvornik, kao i Prijedlog Projekta preventivnog djelovanja lokalne zajednice u sprečavanju nasilnog ekstremizma i terorizma. Aleksandar Golubović, inspektor kriminalističke policije, rekao je da je grad Zvornik prvi u Republici Srpskoj, BiH i okruženju koji je koncipirao ovakav projekat a koji se tiče aktivnosti preventivnog djelovanja na nasilje i ekstremizam koji vodi terorizmu.

Održana 17. redovna sjednica Skupštine grada

– Projekat smo napravili tako da svi akteri lokalne zajednice učestvuju zajedno i doprinesemo bezbjednosti na lokalnom i državnom nivou – rekao je Golubović koji se obratio ispred predlagača Projekta, Policijske uprave Zvornik.

Na 17. sjednici potpredsjednik gradske Skupštine Bojan Lukić razriješen je funkcije na lični zahtjev.