Promocija knjige i omladinski iftar u Sapni

0

Planirani kulturni i vjerski skupovi u Danima Hasana Kaimje su nastavljeni u Sapni. Promovirana je knjiga Hasana Škapura „Odnos osmanskih vlasti prema bosanskom ustanku /1975-1878.)“.

Promocija knjige i omladinski iftar u Sapni

Izdavač knjige je centar za osmanističke studije u Sarajevu, a promotori njegovi zaposlenici. Na poečetku je njegov predsjednik dr. Sedad Bešlija predstavio Centar i govorio o knjizi i pitanju koje ona aktualizira. Drugi govornik je bio dr. Kemal Bašić koji je predstavio biografiju i bibliografiju rahmetli Hasana Škapura.

Dr. Aladin Husić, historiar, orjentalista i naučni saradnik na Orjentalnom institutu u Sarajevu, kazao je da su osnova i potka ove knjige primarni osmanski izvori, te da se na osnovu toga u znatnoj mjeri mijenja dosadašnja percepcija ovog historijski važnog događaja.

 
Dr. Aladin Husić, historiar, orjentalista i naučni saradnik na Orjentalnom institutu u Sarajevu, kazao je da su osnova i potka ove knjige primarni osmanski izvori, te da se na osnovu toga u znatnoj mjeri mijenja dosadašnja percepcija ovog historijski važnog događaja.
Nakon promocije na platou ispred OŠ Sapna organiziran je omladinski iftar na kojem se uz program prije i poslije njega iftarilo nekoliko stotina omladinaca. Po završetku iftara uručene su zahvalnice sponzorima večerašnjeg okupljanja Aliji i Aganu Kahrimanović.