Isporučena pomoć za žrtve mina kroz projekat humanitarne organizacije “World vision”

0
Isporučena pomoć za žrtve mina kroz projekat humanitarne organizacije

Korisnicima projekta „Integrisana socio-ekonomska podrška žrtvama mina u BiH“ sa teritorije grada Zvornika, koji sprovodi „Vrld vižn“ BiH u partnerstvu sa Organizacijom amputiraca „UDAS“ Republike Srpske, isporučeni su proizvodni resursi u vrijednosti do 5.000 KM po korisniku od čega je učešće Grada Zvornika po 1.500 KM.

Isporučena pomoć za žrtve mina kroz projekat humanitarne organizacije "World vision"

Ukupno šest korisnika sa teritorije grada obuhvaćeno je ovim projektom u okviru kojeg im je isporučeno ono za šta su izkazali interesovanje. Trojica su dobili motokultivatore uz koje je jedan dobio i prikolicu, drugi kosačicu, treći kosačicu i frezu, a četvrti traktorsku frezu, dok će mu prikolica biti isporučena ovih dana. Još jedan korisnik je dobio plastenik, a šesti opremu za bravarsku radionicu.
Korisnici su izrazili zahvalnost „Vrld vižn“-u, UDAS-u i Gradskoj upravi na, za njih izuzetno vrijednoj donaciji, jer će im pomoći u obavljanju poljoprivrednih i drugih radova.
Cilj projekta je socio-ekonomska integracija i osnaživanje žrtava mina u 10 minama ugroženim lokalnim zajednicama u BiH, među kojima je i Zvornik. Sredstva za realizaciju ovog projekta obezbijedila je Evropska unija (90 odsto), a još 10 odsto „Vrld vižn“ Austrija i partnerski gradovi i opštine.
Projekat pored proizvodnih resursa uključuje i edukacije, te savjetodavnu i stručnu podršku. Između ostalog, u periodu od 26. do 28. juna, održana je i radionica “Peer, podrška u rehabilitaciji i intregraciji preživjelih od mina u BiH” za osoblje iz Centara za mentalno zdravlje, Centara za rehabilitaciju u zajednici i Centara za socijalni rad iz gradova i opština uključenih u projekat.
Cilj radionice bio je podizanje kapaciteta osoblja iz pomenutih centara za bavljenje ključnim izazovima sa kojima se susreću preživjeli od mina u procesu njihove rehabilitacije i integracije. Učesnici radionice su bili upoznati i sa osnovnim elementima „peer“ podrške i mogućnostima njene primjene kroz formiranje i funkcionisanje grupa podrške nakon održavanja radionice.