Grad Zvornik subvencira troškove prevoza učenicima osnovnih i srednjih škola

0
Na području Zvornika u maju mjesecu jeftinije mjesečne autobuska karte za sve učenike
FOTO: Ilustracija

Gradska uprava Zvornik donijela je Odluku o subvenciji prevoza učenika u kojoj je novina da svi učenici srednjih škola, bez obzira na socijalni i drugi status, imaju pravo na subvenciju troškova mjesečne karte u iznosu 30 posto od ukupne cijene, po čemu je Zvornik jedinstven grad u Republici Srpskoj i Federaciji Bih. Novina je i da su povećane procentualne subvencije i za druge kategorije.

Grad Zvornik subvencira troškove prevoza učenicima osnovnih i srednjih škola

Pravo na subvenciju u finansiranju dijela troškova imaju učenici osnovnih škola koji nemaju dotaciju Ministarstva, kao i svi učenici srednjih škola, čija je udaljenost od kuće do škole preko četiri kilometra.

Subvencija za djecu čiji su roditelji korisnici socijalne pomoći ili tuđe njege iznosi 50 posto od ukupne cijene mjesečne karte, kolika je subvencija i za djecu bez jednog roditelja, kao i za djecu ratnih vojnih invalida. Sa 50 posto biće subvencionirani troškovi prevoza i za osnovce čija je škola udaljena do četiri kilometra, u slučaju gdje u porodici ima troje i više školske djece, a jedan ili oba roditelja su nezaposleni i u slučaju porodice sa četvoro i više maloljetne djece. Gradska uprava učestvovaće sa 30 posto u cijeni karte za učenike osnovnih škola za koje Ministarstvo ne vrši participaciju.

Za djecu bez roditeljskog staranja, djecu bez oba roditelja i djecu ometenu u psihfizičkom razvoju mjesečna karta biće u stopostotnom iznosu finansirana iz gradskog budžeta.

Za učenike prve godine srednje škole koji su nosioci Vukove diplome Gradska uprava u potpunosti će finansirati mjesečnu kartu, dok će sa 50 posto finansirati za srednjoškolce koji u prethodnoj godini imaju prosjek ocjena 5,0.

U ovoj godini iz gradskog budžeta biće izdvojeno 190.000 KM za subvenciju prevoza za približno 1.000 učenika srednjih i osnovnih škola.

Odluka o subvenciji objavljena je na zvaničnoj internet stranici Grada Zvornika www.gradzvornik.org i na oglasnoj tablika Gradske uprave Zvornik. Sve informacije mogu se dobiti lično u kancelariji br. 4 i putem telefona br. 056/232-212.

http://www.gradzvornik.org/2015/08/06/odluke-za-privredu-i-drushtvene-djelatnosti/