Još deset dana otvoren Javni poziv Opštine Bratunac za dodjelu nagrada najuspješnijim studentima

0
Još deset dana otvoren Javni poziv Opštine Bratunac za dodjelu nagrada najuspješnijim studentima

Povodom Dana Opštine Bratunac, načelnik opštine će u Skupštinskoj sali 25.09.2018. godine uručiti šest novčanih nagrada najuspješnijim studentima državnih fakulteta prvog ciklusa studija sa prosječnom ocjenom devet i više.

Još deset dana otvoren Javni poziv Opštine Bratunac za dodjelu nagrada najuspješnijim studentima

Novčane nagrade će biti dodijeljene najuspješnijim studentima u šest kategorija:

  • najuspješniji student PRVE godine – nagrada 200KM
  • najuspješniji student DRUGE godine – nagrada 200 KM
  • najuspješniji student TREĆE godine – nagrada 200 KM
  • najuspješniji student ČETVRTE godine – nagrada 200 KM
  • najuspješniji student PETE godine – nagrada 200 KM
  • najuspješniji student ŠESTE godine – nagrada 200 KM

Ovim putem pozivamo sve studente sa područja opštine Bratunac koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva da prijave sa kratkom biografijom, fotokopijom prve stranice indeksa, fotokopijom lične karte i uvjerenjem fakulteta o položenim ispitima sa izvedenom prosječnom ocjenom za sve prethodne godine studiranja, dostave najkasnije do 15. septembra 2018. godine u Šalter salu, sa naznakom „Javni poziv za najuspješnije studente“

Pravo učešća u Javnom pozivu imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

  1. prosjek ocjena devet i više
  2. studenti Prvog ciklusa državnih fakulteta
  3. da nisu obnavljali nijednu godinu studiranja
  4. lična karta izdata u Bratuncu

Studenti koji budu ispunjavali uslove iz Javnog poziva, a ne budu rangirani kao najuspješniji u šest kategorija, dobiće novčane nagrade u iznosu od 100 KM.

U slučaju da dva ili više studenata imaju jednaku prosječnu ocjenu, prednost će imati student sa većim brojem položenih predmeta.

Srećno!

(Opstina-Bratunac)