Regionalna deponija napravila dogovor sa komunalnim preduzećima

Naplata potraživanja za Regionalnu deponiju ponovo problem, ipak stanje bolje nego na početku rada
Najsavremenija deponija u cijelom regionu

Nakon najava da će sudskim putem tražiti naplatu potraživanja, JP „Regionalana deponija“ javilo se nekoliko komunalnih preduzeća i potpisalo vansudska poravnanja dugova i protokole o izmirenju obaveza.

Regionalna deponija napravila dogovor sa komunalnim preduzećima
Najsavremenija deponija u cijelom regionu

Ipak, u ovom preduzeću ističu da su dugovanja i dalje velika  i da se kreću oko 500.000 KM.

Aleksandar Vračević, direktor JP „Regionalna deponija“, koje je centralna sanitarna deponija za sedam opština regije Birač iz RS i dvije iz FBiH, kaže da je trenutno poslovanje bolje nego polovinom godine.

– Nakon odluke Nadzornog odbora koju je podržala i Skupština preduzeća da se protiv svih koji imaju velike dospjele obaveze prema nama povedu postupci naplate sudskim putem jedan dio komunalnih preduzeća se obratio JP „Regionalna deponija” sa zahtjevima da se naprave vansudska poravnanja ili protokoli o izmirenju obaveza što je i učinjeno. Taj momenat je doveo do stabilizacije mjesečnih priliva prema našem preduzeću i omogućio nam da i mi svoje obaveze možemo da planiramo i realizujemo. Takođe, na povoljniju situaciju utiče i jedan dio komunalnih preduzeća koji, koliko-toliko, redovno izmiruju svoje obaveze u čemu bih posebno istakao AD „Vodovod i komulanije“ Zvornik zahvaljući čijim redovnim uplatama u posljednja dva mjeseca i mi redovnije izmirujemo svoje obaveze – rekao je Vračević i dodao da im trenutno duguju oko 500.000 KM. 
Iako je primjetan trend poboljšanja u posljednjem periodu, na zahtjev načelnika opštine Sapna, opštine koja predstavlja jednog od osnivača ovog preduzeća, zakazana je vanredna skupština preduzeća sa samo jednom tačkom, a koja se odnosi na neizmirenje obaveza prema JP „Regionalna deponija”.

– Mi ćemo tada iznijeti sve podatke o prispjelim obavezama, potraživanjima i količinama otpada koja komunalna preduzeća dovoze na dnevnom nivou. U tom pogledu evidentno je da jedan dio komunalnih preduzeća iz pojedinih opština koje su osnivači deponije ne dovoze sve količine otpada iako su deponije na koje odvoze smeće nesanitarne i mogu se smatrati da nisu legalne. Iz evidencije koju vodi JP „Regionalna deponija” Zvornik vidi se da pojedina komunalna preduzeća dovoze otpad jednom sedmično ili dva do četiri kamiona mjesečno i prosto mi je kao građaninu neshvatljivo da je moguće da se otpad u tim opštinama prikuplja dva ili četiri puta mjesečno. Pretpostavka je da se isti odlaže na neke druge lokacije – ističe Vračević.

Odvajanje sekundarnih sirovina

– U pogledu izdvajanja sekundarnih sirovina saradnja sa privatnom firmom koja to radi je na visokom nivou. Da su sva komunalna preduzeća dovozila kompletan komualni otpad sa svojih opština, količine izdvojenih sekundarnih sirovina bile bi značajno i veće – rekao je Vračević.

(euroblic/infobirac)