Prezentacija plana o ulozi mladih u jačanju lokalne zajednice u Zvorniku i zaključci okruglog stola

0
Prezentacija plana o ulozi mladih u jačanju lokalne zajednice u Zvorniku i zaključci okruglog stola
Mladi Zvornika na jednom mjestu

U Zvorniku je predstavljen Akcioni plan za unapređenje društvene povezanosti nastao u okviru projekta Misije OEBS-a u BiH „Borba protiv incidenata počinjenih iz mržnje“.

Prezentacija plana o ulozi mladih u jačanju lokalne zajednice u Zvorniku i zaključci okruglog stola
Mladi Zvornika na jednom mjestu

Predstavnici omladinskih organizacija, obrazovnih ustanova, medija i lokalnih vlasti Zvornika razgovarali su o ulozi mladih u jačanju lokalne zajednice. Za stabilnu lokalnu zajednicu neophodna je povezanost svih aktera i međusobna komunikacija. Na sastanku je zaključeno da ukoliko se želi postići prevencija incidenata u najranijem stadijumu neophodno je mladima dati podršku i uključiti ih u procese donošenja odluka.

Grad Zvornik jedna je od brojnih lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini, koja aktivno učestvuje u programima Misije OEBS-a u BiH.

Prezentacija plana o ulozi mladih u jačanju lokalne zajednice u Zvorniku i zaključci okruglog stola
Mladi Zvornika na jednom mjestu

Zaključci sa Okruglog stola

„Mladi doprinose planiranju aktivnosti koje jačaju zajednicu“

28. septembar 2018. godine, restoran „Laguna“
Gradska uprava grada Zvornik i Misija OESC-a u BiH

Okruglom stolu je prisustvovalo preko 30 mladih ljudi, predstavnika podmladaka različitih političkih partija, nevladinih organizacija, sportskih klubova i uređivača lokalnih internet portala.
Većina učesnika je aktivno učestvovala u diskusiji, kroz arumentovanu raspravu, učesnici su predložili niz aktivnosti koje će doprinijeti realizaciji Akcionog plana unapređenja društvene povezanosti u gradu Zvornik.

Predložene aktivnosti su sljedeće:
1. Formiranje redakcije Omladinskog lista grada Zvornik, te štampanje određenog
tiraža (prijedlog Stanislava Tomića)
2. Susreti sa mladima iz opštine Sapna (prijedlog Ilijaza Miralemovića)
3. Zajedničko planinarenje sa mladima iz opštine Sapna ili opštine Kalesija
(prijedlog Stanislava Tomića)
4. Organizovanje sportskih turnirskih takmičenja sa sve škole na području grada
Zvornik (prijedlog Bojane Tanacković)
5. Zajednička produkcija predstave Pozorišta mladih Zvornik sa pozorištem iz Tuzle
(prijedlog Igora Golubovića)
6. Organizovanje radničkih sportskih igara (prijdlog Stanislava Tomića)
7. Formiranje Preduzetničkog fonda za mlade u gradu Zvornik (prijedlog Vladimira
Kalajdžića)
8. Podrška mladim preduzetnicima kroz medijsku promociju (prijedlog Ilijaza
Miralemovića)
9. Organizovanje tribine „Nezaposlenost mladih i politička kultura“ (prijedlog
Stanislava Tomića)